Zorgverleners - Problemen, Lasten En Ondersteuning

Inhoudsopgave:

Zorgverleners - Problemen, Lasten En Ondersteuning
Zorgverleners - Problemen, Lasten En Ondersteuning

Video: Zorgverleners - Problemen, Lasten En Ondersteuning

Video: Zorgverleners - Problemen, Lasten En Ondersteuning
Video: U heeft vorig jaar voor ons geklapt, mogen wij dan nu een paar minuten van uw tijd? 2023, Juni-
Anonim

Verzorg en ondersteun zorgzame familieleden

De zorgbehoefte kan iedereen raken. Het merendeel van de mensen die zorg nodig hebben, wordt verzorgd en verzorgd door een naast familielid - echtgenoot, partner of kinderen. De taken zijn meestal veeleisend en veeleisend. Welke fysieke en psychologische spanningen moeten worden overwonnen? Hoe kunnen stressniveaus worden verminderd om zelf gezond te blijven? En waar kunnen zorgzame familieleden terecht voor opvang en ondersteuning, bijvoorbeeld bij medische, juridische en financiële vragen of bij zorg?

Volgens een onderzoek uit juni 2018 zetten ongeveer 950.000 mensen in Oostenrijk zich op de een of andere manier in voor de zorg voor familieleden of vrienden. De meeste zorgverleners zijn ouder dan 60 jaar en het merendeel is vrouw. In de thuiszorg ligt het aandeel vrouwen rond de 73 procent. Soms nemen ook jongere mensen, vrienden of buren zorgtaken op zich of bieden ze nuttige hulp.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Vereisten voor thuiszorg
 • ">Welke taken nemen mantelzorgers op zich?
 • ">
 • Met welke lasten worden zorgzame familieleden geconfronteerd?
 • Hoe kunnen zorgzame familieleden gezond blijven en opgelucht worden?
 • Waar is er ondersteuning en opvang voor mantelzorgers?
">

Ouderen worden vooral getroffen door de zorgbehoefte wanneer ze steeds kwetsbaarder worden. Daarnaast kunnen er chronische ziekten zijn zoals dementie. Een ongeval kan ook tijdelijke of permanente zorg vereisen voor een familielid of vriend.

De meeste mensen worden thuis verzorgd zonder professionele hulp. Sommige getroffenen gebruiken ondersteunende aanbiedingen zoals thuishulp of mobiele zorg. Een voordeel van begeleid wonen aan huis is de ondersteunende taakverdeling: verpleegkundige diensten zorgen voor de zorg, familieleden zijn opgelucht en hebben meer tijd voor communicatie. Sommigen van degenen die zorg nodig hebben, wonen in een intramurale instelling, zoals een verpleeghuis.

Vereisten voor thuiszorg

De woonsituatie is een belangrijke voorwaarde voor zorg aan huis. De zorg wordt vergemakkelijkt door op de leeftijd afgestemde appartementen. Aanpassingen in de woning zijn vaak nodig, bijvoorbeeld het verwijderen van valvallen, het bevestigen van beugels in het toilet, het aanschaffen van een verpleegbed, etc. Trappen kunnen een grote hindernis worden. Trapliften of rupsen helpen hierbij. De badkamer en het toilet moeten ook bruikbaar zijn voor mensen met beperkte mobiliteit en drempelvrij zijn. Daarnaast moet de badkamer groot genoeg zijn zodat een tweede persoon indien nodig kan helpen met persoonlijke hygiëne. Een appartement dat zo drempelvrij mogelijk is, maakt het voor ouderen gemakkelijker om ondersteund te worden door zorgzame familieleden en vergroot de veiligheid in het appartement.

Welke taken nemen mantelzorgers op zich?

Een zorgbehoefte ontwikkelt zich doorgaans traag. Allereerst hebben zorgbehoevenden praktische ondersteuning nodig in het dagelijkse leven, bij het winkelen, opruimen, bij de autoriteiten of bij het mogelijk maken van sociale contacten buiten hun woonplaats. Later kan er ook hulp nodig zijn bij eenvoudige activiteiten zoals eten koken, maaltijden nuttigen, wassen, aankleden, naar het toilet gaan of medicijnen slikken.

Contact met artsen en sociale diensten

Als het familielid ziek is, is kennis van verpleging vereist. Mantelzorgers zijn vaak de interface tussen de mensen die hulp nodig hebben en de zorg en verpleging of artsen.

Sociaal contact en goede gesprekken

Een belangrijke rol van mantelzorgers is het sociale contact met de zorgbehoevende. Gesprekken, gezamenlijke activiteiten, menselijke nabijheid en emotionele steun helpen om het dagelijks leven positief te ervaren. Familieleden kennen vaak de persoon voor wie wordt gezorgd en hun wensen, voorkeuren en behoeften het beste.

Familieleden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden en verbeteren van de vaardigheden van de persoon voor wie ze zorgen. De juiste manier om iemand te motiveren, activeren en versterken met waarderende communicatie moet ook worden geleerd. Soms zijn er goed gerepeteerde, stressvolle patronen in de communicatie binnen het gezin, die worden versterkt door de zorgsituatie.

Met welke lasten worden zorgzame familieleden geconfronteerd?

De zorg voor een dierbare is voor velen een bevredigende taak. Maar het is vaak fysiek, emotioneel en mentaal stressvol. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen en moeilijke situaties die moeten worden overwonnen. Verzorgende familieleden zijn vaak alleen met de persoon die zorg nodig heeft. En er is meestal een gebrek aan herkenning, informatie en netwerken.

Onderhoud kan tijdrovend en vermoeiend zijn. Het is vaak moeilijk voor mantelzorgers om de zorg en betaald werk te combineren. Als naast de baan een familielid wordt verzorgd en verzorgd, neemt het risico om overweldigd te worden toe.

Studies tonen aan dat ongeveer 70 procent van de mantelzorgers zich overweldigd voelt. Verantwoordelijkheidsgevoel, buitensporige eisen en uitzichtloosheid worden ervaren als psychologische stress. Hoe hoger de zorg, hoe minder tijd er is om voor je eigen gezondheid te zorgen of op vakantie te gaan. Mantelzorgers worden vaker ziek dan de gemiddelde bevolking. En ze zijn meer vatbaar voor stressgerelateerde ziekten. Op fysiek gebied worden ze het vaakst getroffen door rugpijn, pijn in de schouder en nek en in de gewrichten.

De tijdsbesteding door zorg en ondersteuning wordt als een grote last gezien. Dit houdt het risico in dat de eigen behoeften worden verwaarloosd. Veel zorgverleners voelen zich opgebrand en uitgeput.

Ondanks de grote kans op stress, maakt slechts een klein deel van de mantelzorgers gebruik van professionele hulp. Oorzaken zijn kosten, gebrek aan informatie of ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoe kunnen zorgzame familieleden gezond blijven en opgelucht worden?

Mantelzorgers stellen vaak hun eigen behoeften en persoonlijke levenskwaliteit achter zich. Ze laten zichzelf vaak niet vrij omdat ze zich verplicht voelen om er te zijn voor de persoon voor wie ze zorgen.

Om gezond te blijven, is het belangrijk om een bewustzijn van zelfzorg te ontwikkelen. Het helpt om overmatige fysieke en mentale stress te voorkomen. Meer informatie hierover vindt u onder stress en ontspanning en onder psyche en ziel. Verzorgende familieleden hebben zelf ondersteuning nodig, vooral op de volgende gebieden:

 • Opluchting en ontspanning, bijvoorbeeld door ondersteuningsaanbiedingen van sociale diensten of hulp van andere familieleden of vrienden;
 • Informatie, advies en training in praktische dagelijkse verpleegactiviteiten
 • Mogelijkheden voor persoonlijk gesprek.

Redenen waarom zorgzame familieleden geen hulp of advies zoeken, zijn onder meer dat ze hun eigen zelf overschatten en tegelijkertijd het zorg- en verpleegwerk dat ze moeten doen, onderschatten. Sommigen voelen de vermeende sociale verplichting om dit werk alleen te moeten doen. Vaak zijn de getroffenen niet op de hoogte van de bestaande ondersteuningsaanbiedingen.

Waar is er ondersteuning en opvang voor mantelzorgers?

Voor veel van de getroffenen maken ondersteuningsaanbiedingen het mogelijk om zorg te bieden die het beste bij hun behoeften past. Ze maken een zelfbepaalde omgang met zorgsituaties mogelijk. En ze maken het dagelijks leven gemakkelijker voor mensen die zorg nodig hebben. Hier vindt u een overzicht van financiële, verpleegkundige, medische en juridische ondersteuning:

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is state ondersteuning voor mensen die zorg nodig hebben. Het moet de zorgkosten ten minste gedeeltelijk dekken. Meer informatie op: zorgtoeslag (oesterreich.gv.at).

Huisbezoeken door verpleegsters & gesprekken met familieleden

Een ondersteuningsaanbod voor ontvangers van zorgtoeslag en hun familieleden zijn huisbezoeken door gekwalificeerd verpleegkundig personeel. De focus van deze huisbezoeken ligt op het adviseren en informeren van getroffenen. Dit om de kwaliteit van de thuiszorg te waarborgen.

Als aanvulling op het huisbezoek wordt geestelijk gestreste familieleden een gratis gesprek aangeboden met bekwaam personeel om hen te ontlasten.

De huisbezoeken en gesprekken met nabestaanden worden landelijk georganiseerd door het SVS competentiecentrum “Kwaliteitszorg Thuiszorg” in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Informatie & aanmelding: Telefoon 01/797 06 - 2705

Verzekering voor mantelzorgers

Informatie over pensioenverzekeringen, voortgezette verzekeringen en eigen risico voor mantelzorgers onder mantelzorgers (Ministerie van Sociale Zaken).

Mobiele en sociale diensten

Staten en gemeenten bieden verschillende mobiele, sociale diensten aan. Deze diensten ondersteunen de zorg voor een persoon in zijn / haar vertrouwde omgeving. Deze omvatten bezoekdiensten, voedselbezorgdiensten ("Maaltijden op wielen"), reisdiensten, thuishulp, mobiele therapeutische diensten, schoonmaakdiensten, gekwalificeerde thuisverpleging, enz. Meer informatie en links vindt u onder Biedt sociale diensten (oesterreich.gv.at) en in de volgende paragraaf.

Dagopvang, kortdurende zorg, cursussen voor zorgverleners

Dagcentra voor senioren bieden uitgebreide zorg. In-patiënt kortdurend zorgverlof is mogelijk in gespecialiseerde faciliteiten. Deze aanbiedingen ontlasten de mantelzorgers.

Maatschappelijke organisaties of zelfhulpgroepen bieden cursussen en trainingen aan voor mantelzorgers over verschillende onderwerpen. Dit omvat juridische, financiële en psychologische aspecten van zorg en ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, familieledengroepen en schriftelijke informatie.

U kunt meer informatie over deze aanbiedingen vinden op:

 • Aanbiedingen van sociale diensten (oesterreich.gv.at)
 • Sociale Dienst - Zoeken (Ministerie van Sociale Zaken),
 • Sociale Dienst (Ministerie van Sociale Zaken),
 • de sociale en gezondheidspagina's van de deelstaten en de informatiepagina's van uw gemeenschap.

Ontslag na ziekenhuisopname t

Na ziekenhuisopname hebben patiënten mogelijk ondersteuning en hulp nodig bij het thuiswonen na ontslag. Ontslagmanagers of maatschappelijk werkers in het ziekenhuis bieden advies aan zorgzame familieleden. Meer informatie onder: De losdag.

Medische revalidatie

Bij ernstige ziekten of na medische ingrepen, na acute behandeling in het ziekenhuis, zijn soms aanvullende medische maatregelen nodig voor het herstel van de patiënt, zodat patiënten, zo mogelijk zonder hulp van buitenaf, weer een zelfstandig leven kunnen leiden. Meer informatie op: Medische revalidatie.

Gereedschap

Diverse hulpmiddelen vergemakkelijken het onderhoud. Denk hierbij aan verpleegbed, rolstoel, loophulpmiddel (rollator), decubitusmatras, badlift etc. Voor eventuele vergoeding van kosten vanuit de zorgverzekering is een doktersrecept nodig. Meer informatie op: Hulpmiddelen en hulpmiddelen.

Medische zorg

Medische zorg aan huis kan worden verleend door de huisarts. Huisartsen met een diploma of een aanvullend vakgebied in de geriatrie zijn gespecialiseerd in de zorg voor oudere patiënten. Hier kun je een dokter vinden.

Patiëntenrechten en juridische kwesties

De patiëntenadvocatenkantoren van de deelstaten bieden ondersteuning bij vragen over patiëntenrechten in verband met ziekenhuizen en soms verpleeghuizen. Juridische vragen in het geval van een beperking of het verlies van de mogelijkheid om beslissingen te nemen of te handelen, worden geregeld door de wet op de bescherming van volwassenen (voorheen voogdij). Preventieve intentieverklaringen zijn mogelijk door middel van een volmacht.

ELGA

Het elektronisch patiëntendossier (ELGA) biedt de mogelijkheid om uw eigen ELGA-gezondheidsgegevens in te zien, bijvoorbeeld bevindingen of medicatiegegevens. Het recht om deel te nemen aan ELGA kan onder bepaalde voorwaarden ook voor een ander worden uitgeoefend. Meer informatie onder: FAQ Deelname aan ELGA.

Extra informatie

Hier kunnen zorgzame familieleden meer informatie en advies vinden:

 • Burgerservice van het Ministerie van Sociale Zaken (BMSGPK), telefoon: +43 800201611, maandag t / m vrijdag 8.00 - 16.00 uur
 • De belangengemeenschap van zorgzame familieleden vertegenwoordigt hun belangen en zorgen. De website biedt een uitgebreid servicegedeelte voor onderhoud.
 • Zorgzame en zorgzame familieleden (Ministerie van Sociale Zaken)
 • Informatie over het onderwerp "zorgzame familieleden" (oesterreich.gv.at)
 • Ik zorg voor een familielid (Arbeidskamer)
 • Sociale Dienst (Ministerie van Sociale Zaken)
 • Zorgzame familieleden (pensioenverzekeraar)

Populair per onderwerp