Werken Op Oudere Leeftijd

Inhoudsopgave:

Werken Op Oudere Leeftijd
Werken Op Oudere Leeftijd

Video: Werken Op Oudere Leeftijd

Video: Werken Op Oudere Leeftijd
Video: Ook oudere werknemer kan weer werk vinden na faillissement 2023, Juni-
Anonim

Werken op oudere leeftijd

Elke baan vereist bepaalde kennis en vaardigheden. Voor elke baan is echter één criterium belangrijk: gezondheid! Deskundigen benadrukken: als we ons hele leven hebben gewerkt, zijn banen die bij de leeftijd passen noodzakelijk. De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor het ontwerp van ‘gezonde’ werkplekken. Gezondheidsbevordering op het werk biedt hiervoor beproefde instrumenten en methoden. Werknemers kunnen zelf ook veel doen om gezond te blijven in hun professionele leven. Last but not least is de fysieke en mentale gezondheid van het personeel een belangrijke voorwaarde voor het succes van een bedrijf.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools

Bedrijven leven van de diversiteit van hun medewerkers, van hun verschillende kwalificaties, ervaringen en ideeën, van een productieve coëxistentie van oud = en jong. Veel oudere professionals krijgen erkenning, zelfbevestiging en succes door hun werk.

De bevolking in de werkende leeftijd vergrijst. Volgens Statistics Austria zal het aandeel 50- tot 64-jarigen in de werkende leeftijd (15 tot 64 jaar) toenemen van ongeveer 30 procent in 2014 tot 33,4 procent in 2025. Mensen blijven ook langer aan het werk. Daarom is er meer vraag dan ooit naar aan de leeftijd aangepast werk en gezondheidsbevorderende banen.

Elke leeftijd heeft zijn sterke punten

Iedereen heeft op een bepaalde leeftijd speciale mogelijkheden en capaciteiten. Oudere werknemers zijn in sommige opzichten niet zo fysiek bekwaam als jongere, maar ze hebben waardevolle technische knowhow en sociale vaardigheden op basis van hun levenservaring. Mensen op hoge leeftijd leren langzamer dan jongeren, maar combineren op een efficiënte manier bestaande kennis met nieuwe kennis. Ouderen kunnen moeilijke taken vaak sneller oplossen omdat ze vaak hebben geleerd om in een netwerk te denken en intuïtief kunnen terugvallen op nuttige ervaringen. Een goed functionerend bedrijf heeft een mix nodig van jong en oud = - en arbeidsomstandigheden die hiermee rekening houden.

Leeftijd passend werk: wat is het?

Het doel van aan de leeftijd aangepast werk is het behoud en de bevordering van het gezondheidspotentieel en het vermogen om gedurende de gehele duur van het dienstverband te werken. Werk is aangepast aan de leeftijd als het vanaf het begin van het dienstverband tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kan worden verricht zonder de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid te schaden. Aan de leeftijd aangepast werk helpt ook om het aantal levensjaren dat in goede gezondheid wordt doorgebracht te verhogen.

Het gehele personeelsbestand profiteert op de lange termijn van gezondheidsbevorderende en aan hun leeftijd aangepaste arbeidsomstandigheden. De diversiteit van het werk, het behoud van manoeuvreerruimte, leren en bijscholing, informatie en participatie, teamgeest, vermindering van negatieve stress, vrijetijdsbeheer spelen een essentiële rol. Ook het verminderen van werkdruk, zoals lawaai, een slechte zithouding, veelvuldig dragen van zware lasten, etc. draagt bij aan leeftijdsgeschikt werk.

Gezondheidsbevordering op de werkplek en op de leeftijd afgestemd werken

Gezondheidsbevordering op het werk (WHP) is een moderne bedrijfsstrategie met als doel de gezondheid te versterken en het welzijn van mensen op hun werkplek te verbeteren en op de lange termijn te behouden. Dit om ziektes op de werkvloer te voorkomen. Gezondheidsbevordering gaat niet primair over het verminderen van stress, maar vooral over het bevorderen van de noodzakelijke middelen en het potentieel van mensen om de gezondheid te verbeteren en te behouden.

WHP-experts beschouwen middelen als persoonlijke, sociale en structurele middelen om uitdagingen, eisen en lasten het hoofd te kunnen bieden. Hulpbronnen zijn onder meer gezondheidskennis, gezondheidsvaardigheden, veerkracht, maar ook ruimte voor besluitvorming, erkenning of waardering. Voor bedrijven betekent dit dat medewerkers vaardigheden en scope kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door een passende werkorganisatie, werktijden of bijscholing.

Het verschil in arbeidsverhoudingen en medewerkers vraagt om offertes op maat. Als de maatregelen zijn gebaseerd op de werkelijke behoeften van de doelgroepen, is de kans groter dat ze succesvol zullen zijn. BGF gebruikt hiervoor beproefde methoden van organisatieontwikkeling. Zo omvat leeftijdsgeschikt werkontwerp een pakket maatregelen, vooral op het gebied van management, bijscholing, werkorganisatie en gezondheid.

Wat kunnen bedrijven doen om oudere werknemers gezond te houden op het werk?

Het management van een bedrijf kan verschillende tools en instrumenten gebruiken om werkplekken te ontwerpen die bij hun leeftijd passen:

 • Dit is hoe het management " demografisch fit " wordt: de implementatie van een leeftijdsstructuuranalyse levert het management waardevolle basisinformatie op over de leeftijdsverdeling in het bedrijf.. Managers hebben een doorslaggevende invloed op het vermogen om te werken, vooral van oudere werknemers. Daarom moet het strategisch management een overzicht hebben van de toekomstige leeftijdsopbouw en de gewenste leeftijdsmix in het bedrijf. De operationele managers hebben basiskennis nodig van op hun leeftijd afgestemd werkontwerp voor hun specifieke gebied, vooral met betrekking tot de volgende vragen:

  • Welke activiteiten zijn leeftijdskritisch?
  • Hoe veranderen mensen fysiek, mentaal, mentaal en sociaal?
  • Hoe leren ouderen het beste?
  • Hoe kan het management rekening houden met de toenemende individuele verschillen tussen ouderen?
 • De functiewaardering, met name resultaten op het gebied van ergonomie en arbeidspsychologie, geeft informatie over mogelijke spanningen. Hieruit kunnen maatregelen voor gezondheidsbescherming worden afgeleid.
 • Door waarderend management worden individuele sterke punten bevorderd. Waardering en erkenning in de baan worden gezien als essentiële motivatoren in het team of in het hele personeelsbestand.
 • Bijvoorbeeld door gezondheidsbevordering op de werkplek die gericht is op de behoeften en middelen van oudere werknemers.

Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven op het werk?

Zelfobservatievermogen: individuele verschillen worden groter naarmate u ouder wordt. Daarom is het belangrijk om met de leidinggevende te praten over het individuele, op de leeftijd afgestemde werkontwerp. Dit is vooral effectief als ik over goede zelfobservatievaardigheden beschik, bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

 • Welke werktaken moedigen mij aan en welke worden steeds overweldigender?
 • Op welke gebieden kan en wil ik me verder ontwikkelen?
 • Welke ervaring kan ik doorgeven?

Gezond blijven op het werk: Kleine stapjes hebben vaak een grote impact op de lange termijn. Hier vindt u meer suggesties over hoe u uw beroepsleven kunt inrichten op een manier die bij uw leeftijd past:

 • Vermijd stress, let op evenwicht.
 • Professionele time-out brengt nieuwe energieën.
 • Leef de bepalingen van arbeidsveiligheid na.
 • Voorkom beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 • Ergonomische werkplekken voorkomen overbelasting.
 • Regelmatige lichaamsbeweging bevordert de gezondheid.
 • De oefeningsaanbevelingen geven aanwijzingen.
 • Een uitgebalanceerd dieet zorgt voor behoud van prestaties en gezondheid.
 • Stress en burn-out zijn slecht voor je gezondheid.
 • Roken is een vermijdbaar gezondheidsrisico. Veel bedrijven ondersteunen niet-roken op de werkvloer.

Extra informatie:

 • Work & Age (Federatie van Industriëlen, Arbeidskamer, ÖGB, WKO, Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH)
 • Leeftijd passend werk (AUVA)
 • Eval. At (AUVA, WKO, Arbeidskamer, Federatie van Industriëlen)
 • Fit2work.at (Dienst Ministerie van Sociale Zaken)
 • Gezondheid op oudere leeftijd (Institute for Health Promotion and Prevention GmbH)

Populair per onderwerp