Vertrouw Op Gezonde En Goede Buren

Inhoudsopgave:

Vertrouw Op Gezonde En Goede Buren
Vertrouw Op Gezonde En Goede Buren

Video: Vertrouw Op Gezonde En Goede Buren

Video: Vertrouw Op Gezonde En Goede Buren
Video: De positieve kracht van hoop | Geleide slaapmeditatie om betekenis en vertrouwen te ervaren 2023, Juni-
Anonim

Vertrouw op goede buren

Functionerende buurten kunnen veel doen om de kwaliteit van leven en welzijn te verbeteren. Dit heeft weer een positief effect op de (psychosociale) gezondheid. Gezonde buurten worden gekenmerkt door wederzijds begrip, aandacht en tolerantie. Ze tonen een goede samenhang en creëren een gevoel van verbondenheid. Op goede buren kunt u rekenen. Een gesprek aan het tuinhek, een helpende hand, een open oor - in goede buurten voel je je op je gemak en wordt je niet alleen gelaten.

De term "buur" is algemeen en bekend. Maar wat is buurt in een sociaalwetenschappelijke context? Hieronder worden sociale relaties verstaan tussen de bevolking in een regio die dicht bij elkaar woont en dezelfde faciliteiten gebruikt in hun omgeving, zoals scholen, winkelcentra, etc. Hoe iemand geïntegreerd is in zijn woonwijk, zich daar op zijn gemak voelt en relaties opbouwt of met anderen omgaat, beïnvloedt de gezondheid. Hier leest u wat u kunt doen om de buurt actief mee vorm te geven.

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • ">Bruggen naar elkaar bouwen

">

  • Vind overeenkomsten en speciale kenmerken
  • Ontmoetingspunten in Grätzel en de nederzetting
  • Contact "op ooghoogte"
  • Buurt is diversiteit
  • Overwin remmingen - start projecten

">

Bruggen naar elkaar bouwen

De betrokkenheid bij de buurt heeft ook te maken met de vraag of men het gevoel heeft nodig te zijn of erkend te worden door anderen. Voor deze integratie zijn netwerken nodig om vertrouwen te wekken in jezelf en je buren. Enerzijds in de vorm van informele netwerken, anderzijds op het niveau van instellingen (bijvoorbeeld via publieke initiatieven). Informele netwerken variëren van eenvoudige buurthulp tot netwerken van velen die actief ideeën willen uitwisselen en de leefruimte willen helpen vormgeven.

Buurtontwikkeling moet gericht zijn op het bevorderen en bouwen van langetermijnnetwerken. De uitwisseling van kansarme en minder kansarme bevolkingsgroepen is een essentiële schakel, waardoor ook het sociaal kapitaal (sociale cohesie) toeneemt. Er worden bruggen gebouwd tussen verschillende groepen. Toch kunnen er verschillende uitdagingen zijn. De constructieve benadering van conflicten is van bijzonder belang.

Meer informatie en praktische tips over de zorg voor uw buurt vindt u in de buurtbrochure van het Healthy Austria Fund (FGÖ) "Kijk eens, begin een gesprek, word actief".

Vind overeenkomsten en speciale kenmerken

Door de betrokkenheid van de bewoners is de vorming van een netwerk mogelijk waarin ondersteunende maatregelen voor mensen in nood (bijvoorbeeld ondersteuning bij boodschappen, kinderopvang, etc.) worden gepland of uitgevoerd. Hulpvragers vinden opvang, maar tegelijkertijd worden nieuwe contacten gelegd en zijn de helpers zelf beter ingebed in de buurt. Bovendien kan helpen of vrijwilligerswerk ook als bijzonder nuttig en bemoedigend worden ervaren. Veel wordt mogelijk door het gevoel van saamhorigheid te versterken. Als er een goede nabuurschap is, wordt het oog voor onze medemens aangescherpt. Dit maakt het gemakkelijker om op problemen te reageren, tips te geven en hulp in het algemeen.

Ontmoetingspunten in Grätzel en de nederzetting

Een andere mogelijkheid is om voor iedereen iets samen te creëren, bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit zoals een excursie, een feest etc. Het faciliteren van het opzetten van ontmoetingsplaatsen (bijvoorbeeld jongerencentrum, huis van generaties, ouderbijeenkomst etc.) en het oprichten van verenigingen de vorming van netwerken. Buurtnetwerken kunnen ook worden uitgebreid - dit creëert een rode draad van raakvlakken en uitwisselingsmogelijkheden van Grätzel tot Grätzel.

Het is belangrijk om de ontmoetingsplekken zo open mogelijk te maken zodat iedereen kan deelnemen. Daaronder valt ook de laagdrempelige toegang (duidelijk waarneembare tijden, geen deelnameverplichting, etc.) en de daarbij behorende "applicatie" (uitnodiging om andere vrienden mee te nemen, etc.).

Contact "op ooghoogte"

Het gevoel je eigen omgeving te kunnen helpen vormgeven, versterkt de zogenaamde self-efficacy. Het betekent dat iemand vrij een actie kan kiezen en ook gelooft in het in praktijk brengen van wat is gepland. De overtuiging van de eigen kunnen en de controle over het eigen leven en gebeurtenissen in de omgeving helpen ons om ons niet hulpeloos en overgeleverd te voelen.

Werken in een buurtnetwerk kan ook het zelfvertrouwen vergroten. Vertrouwen in het eigen potentieel is een gezondheidsmiddel. Door contact "op ooghoogte" met gelijkgestemden wordt waardering en tegelijkertijd een gevoel in goede handen overgebracht. Er wordt advies gegeven, maar ook genomen en verantwoordelijkheden vastgelegd in een vast kader.

Buurt is diversiteit

In buurten komen veel verschillende mensen samen. Deze brengen hun eigen eisen, wensen en eisen aan hun omgeving. Belangenconflicten en misverstanden kunnen een negatieve invloed hebben op het samenleven, bijvoorbeeld als er geen overeenstemming is over het gebruik van vrije ruimte. Het is niet altijd mogelijk om alle belangen onder één dak te brengen. Groepsdruk kan ook een negatief effect hebben, ook op gezondheidsgedrag. Diversiteit biedt echter ook veel kansen - zoals van elkaar leren en nieuwe perspectieven leren kennen etc.

Overwin remmingen - start projecten

Vrijwillige buurtinitiatieven bereiken soms hun limiet na verloop van tijd, bijvoorbeeld wanneer professionele ondersteuning nodig is of kosten ontstaan. Dit vereist soms vaardigheid en organisatietalent, bijvoorbeeld om financiering te krijgen van de stad of gemeente of andere implementatieondersteuning.

Start projecten

Mensen en organisaties die een omvangrijk buurtproject willen opzetten, vinden waardevolle tips en hulp in de handleiding "Leren van ervaring - gezondheidsbevordering en sociale participatie door gezinnen en ouderen in wijken".

Populair per onderwerp