Moeder-kindpaspoort: Examenprogramma

Inhoudsopgave:

Moeder-kindpaspoort: Examenprogramma
Moeder-kindpaspoort: Examenprogramma
Anonim

Het moeder-kind gaat in één oogopslag voorbij

De moeder-kindpas wordt gebruikt voor preventieve gezondheidszorg voor zwangere vrouwen, baby's en peuters tot vijf jaar. De examens waarin het moeder-kind-pasprogramma voorziet, zijn een gelegenheid om ziekten vroegtijdig op te sporen en tijdig te behandelen en om het ontwikkelingsniveau van het kind te volgen. Sinds de introductie in 1974 is het moeder-kindpasprogramma continu ontwikkeld en aangepast aan de stand van de medische wetenschap en ervaring.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Het onderzoeksprogramma
 • Wanneer en van wie ontvang ik de moeder-kindpas?
 • Wie doet de onderzoeken tijdens de zwangerschap?
 • Wie doet het onderzoek van het kind?
 • Moeder-kindpas en verblijf in het buitenland
 • Hoe worden de kosten gedekt?

Het onderzoeksprogramma

Het examenprogramma is geregeld in de huidige versie van de moeder-kindpasverordening 2002. Het omvat vijf gynaecologische onderzoeken voor de geboorte. Tijdens deze vijf afspraken worden twee bloedonderzoeken (tot 16 weken en 25-28 weken) en drie echo-onderzoeken uitgevoerd. Vanaf de geboorte staan er tien onderzoeken van het kind op het programma waaronder een orthopedisch onderzoek, een oor-, neus- en keelonderzoek en twee oogonderzoeken. Sinds november 2012 is er ook de mogelijkheid van een verloskundig consult in de 18-22 Week van de zwangerschap in te nemen.

Let op Om de volledige kinderopvangtoeslag te ontvangen, moeten de eerste tien moeder-kindpaspoortonderzoeken worden ingediend bij de verantwoordelijke sociale zekerheid. Ontbreekt dit bewijs, dan wordt de kinderopvangtoeslag verlaagd. Naast de tien genoemde verplichte examens, biedt de moeder-kindpas nog gratis preventieve examens tot de 62e maand van het kind (ongeveer 5 jaar).

Wanneer en van wie ontvang ik de moeder-kindpas?

Nadat de arts een zwangerschap heeft vastgesteld, ontvangt de zwangere vrouw de moeder-kindpas. Ook vrouwen die niet verzekerd zijn, hebben recht op de moeder-kindpas. Voorwaarde hiervoor is woonplaats in Oostenrijk.

U krijgt een moeder-kindpas nadat u een zwangerschap heeft vastgesteld

Specialist in gynaecologie en verloskunde

Maar ook bij de volgende artsen of instellingen, als zij moeder-kind-examens uitvoeren:

 • Specialist in algemene geneeskunde,
 • in de gespecialiseerde poliklinieken van het Oostenrijkse ziekenfonds,
 • op de poliklinische afdelingen van ziekenhuizen met verloskundige afdelingen en
 • in de centra voor zwangerschap en gezinsadvies.

Wie doet de onderzoeken tijdens de zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap worden moeder-kind-examens afgenomen door de volgende artsen en instellingen:

 • Huisarts,
 • Resident specialist in gynaecologie en verloskunde,
 • Gespecialiseerde poliklinieken voor gynaecologie en verloskunde van de zorgverzekeraars,
 • Ook poliklinieken voor gynaecologie en verloskunde in ziekenhuizen
 • Centra voor gezinsadvies met een focus op zwangerschapscounseling.

Wie doet het onderzoek van het kind?

Het eerste aanspreekpunt voor de onderzoeken van het kind is uw kinderarts. De onderzoeken kunnen ook worden uitgevoerd door huisartsen, in de gespecialiseerde poliklinieken voor kindergeneeskunde en door artsen in de moeder- en ouderbegeleidingscentra.

 • Het orthopedisch onderzoek wordt uitgevoerd door huisartsen, specialisten in de kindergeneeskunde en adolescenten, specialisten in de orthopedie en in gespecialiseerde poliklinieken voor de kindergeneeskunde.
 • Het KNO-onderzoek wordt uitgevoerd door huisartsen, specialisten in de kindergeneeskunde en adolescenten, maar ook door specialisten in keel-, neus- en oorarts.
 • Het oogonderzoek tussen de 10e en 14e levensmaand wordt uitgevoerd door huisartsen, specialisten in de kindergeneeskunde, specialisten in oogheelkunde en optometrie, en in gespecialiseerde poliklinieken.
 • Het oogonderzoek in de 22e tot 26e maand van het leven van het kind kan alleen worden uitgevoerd door een specialist in oogheelkunde en optometrie en in de gespecialiseerde poliklinieken.

Moeder-kindpas en verblijf in het buitenland

Ten aanzien van de moeder-kind-examens dient opgemerkt te worden dat deze in principe ook in het buitenland kunnen worden afgenomen. Als er geen vermelding in het moeder-kindpaspoort is, is een medische bevestiging voldoende als bewijs dat het betreffende onderzoek is uitgevoerd.

De examens kunnen alleen worden erkend voor de toekenning van de volledige kinderopvangtoeslag als ze qua type, aantal en tijdstip van executie exact overeenkomen met de voorgeschreven Oostenrijkse moeder-kind-examens en dit wordt ook vermeld in de medische bevestiging. Mogelijk moeten beëdigde vertalingen worden ingediend.

Hoe worden de kosten gedekt?

De moeder-kind-examens kunnen kosteloos worden afgenomen door contractartsen van de zorgverzekeraars.

Niet-verzekerde personen hebben alleen recht op de examens van het moeder-kind als hun levenscentrum in Oostenrijk kan aantonen. Onverzekerde vrouwen moet daarom voorafgaand aan het gebruik van een studie van de Oostenrijkse Health Fund, die verantwoordelijk is voor de stad i st, kan een claim ontvangstbewijs af. Daarbij wordt het centrum van het leven in Oostenrijk gecontroleerd. Met deze bon kunnen de respectieve moeder-kind-examens gratis worden afgenomen bij een contractarts van de zorgverzekeraar.

Als een arts naar keuze de onderzoeken uitvoert, moeten de gemaakte kosten eerst door de patiënt of de ouders zelf worden betaald. Bij overlegging van de ereloonnota en het betalingsbewijs worden de kosten gedeeltelijk gedekt door de sociale zekerheid. Volgens de wettelijke bepalingen (§ 131 ASVG) bedraagt het bedrag van de vergoeding 80 procent van het tarief dat de zorgverzekeraar betaalt aan een contractarts voor dezelfde dienst (aftrekbaar 20%).

Hier vindt u informatie over de moeder-kindpas in gebarentaal.

Populair per onderwerp