Hoest En Andere Symptomen Bij Acute Bronchitis

Inhoudsopgave:

Hoest En Andere Symptomen Bij Acute Bronchitis
Hoest En Andere Symptomen Bij Acute Bronchitis

Video: Hoest En Andere Symptomen Bij Acute Bronchitis

Video: Hoest En Andere Symptomen Bij Acute Bronchitis
Video: Acute bronchitis - wat gebeurt er in je longen? 2023, Juni-
Anonim

Acute bronchitis

Acute bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies van de bronchiën (luchtwegen) of de luchtpijp. Het is een van de meest voorkomende ziekten bij de mens. Afhankelijk van het gedeelte van de getroffen luchtwegen is de juiste medische naam tracheitis (ontsteking van de luchtpijp), tracheobronchitis (ontsteking van de luchtpijp en bronchiën), bronchitis (ontsteking van de bronchiën) of bronchiolitis (ontsteking van de kleine bronchiën, de bronchiolen). Het treedt meestal op als gevolg van een virale infectie en duurt gemiddeld minder dan twee tot drie weken. In de regel worden de grotere bronchiën vooral aangetast bij acute bronchitis.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Symptomen
 • oorzaken
 • Diagnose
 • behandeling
 • Aan wie kan ik vragen?
 • Hoe worden de kosten gedekt?

Symptomen

Hoest en keelirritatie zijn de meest prominente kenmerken van acute bronchitis. Andere symptomen zijn onder meer:

 • Pijn achter het borstbeen bij hoesten,
 • harde slijm,
 • verhoogde slijmvorming,
 • Koorts,
 • Hoofdpijn of gewrichtspijn,
 • mogelijk ongebruikelijke ademhalingsgeluiden (fluiten of "piepende ademhaling").

De getroffenen hebben meestal last van een loopneus, heesheid of een zere keel, omdat ook de bovenste luchtwegen ontstoken zijn.

oorzaken

De triggers van acute bronchitis zijn divers: van pathogenen tot irriterende stoffen uit de omgeving of de werkomgeving. Het is niet ongebruikelijk dat acute bronchitis optreedt tijdens een griepziekte met het influenza A-virus. Een griepvaccinatie is daarom een belangrijke preventieve maatregel. Acute

bronchitis kan de volgende oorzaken hebben:

 • Virussen: Vooral para-influenza-virussen, respiratoire syncytiële virussen, adenovirussen, coronavirussen, rhinovirussen, influenzavirussen.
 • Bacteriën: bijv. Mycoplasma en chlamydia.
 • Irriterende stoffen: bijv. Stof of gassen op de werkplek of fijnstofverontreiniging.
 • Schimmels: bijv. Spruw bronchitis veroorzaakt door Candida albicans.

Bovendien komt acute bronchitis ook voor in de context van andere ziekten, zoals mazelen of kinkhoest. Als ziekteverwekkers de oorzaak zijn, worden ze meestal overgedragen via een druppel- of uitstrijkje.

Er zijn verschillende risicofactoren die het ontstaan van bronchitis kunnen bevorderen, bijvoorbeeld roken, een verzwakt immuunsysteem en de aangeboren stofwisselingsziekte cystische fibrose.

Arbeidsinspectie, AUVA en bedrijfsartsen of bedrijfsartsen geven voorlichting over gevaren op de werkvloer.

Informatie over milieuverontreiniging vind je op de website van de Federale Milieuagentschap of onder Diensten de actuele ozonverontreiniging.

Diagnose

Een anamnese (overzicht van de medische geschiedenis) geeft informatie over de duur en omvang van de klachten. Door te luisteren (auscultatie) en te tikken (percussie) op de borst kan de arts de vermoedelijke diagnose bevestigen of verdere diagnostiek starten. Ook de keel en mond worden onderzocht. Met name bij ernstigere vormen van acute bronchitis is nader onderzoek nodig (bijv. Röntgenfoto van de longen of sputummonsters).

behandeling

Aangezien acute bronchitis meestal een ziekte is die vanzelf geneest, is de behandeling gericht op het verlichten van de symptomen. Lichamelijke rust en voldoende hydratatie zijn de belangrijkste maatregelen.

Overzicht van medicijnen

Medicijnen tegen koorts (bijv. Paracetamol) kunnen in individuele gevallen worden gebruikt. Aangezien deze medicijnen echter bijwerkingen hebben en ook het verloop van de ziekte kunnen verlengen, mogen ze niet kritiekloos worden gebruikt. Hoestonderdrukkers mogen ook alleen worden ingenomen als het dagelijkse leven en / of de slaap ernstig wordt beperkt door bronchitis. De hoestreflex dient uiteindelijk ook om ziekteverwekkers en vastzittend slijm uit de longen te verwijderen. Geïnhaleerde bronchodilatatoren (bijv. Sympathicomimetica) zijn alleen nodig bij spastische bronchitis, waarbij de luchtwegen vernauwd zijn. Antibiotica worden alleen gebruikt voor bacteriële superinfecties of individueel voor chronische comorbiditeit, een verzwakt immuunsysteem of oudere patiënten met hoge koorts. Een therapie met antivirusmiddelen (antivirale middelen) is alleen nodig en nuttig in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als het immuunsysteem zwak is. Als bronchitis wordt veroorzaakt door een schimmelinfectie, worden antischimmelmiddelen (antischimmelmiddelen) voorgeschreven.

Gevaar! Geneesmiddelen - ook die zonder recept - mogen alleen worden gebruikt na overleg met een arts of na overleg met een apotheker.

Gebruik huismiddeltjes zorgvuldig

Huismiddeltjes zoals hoestthee (gemaakt van ribwort, marshmallow-bladeren en wortels, of klein hoefblad) worden vaak gebruikt. Als u zelf wilt inademen (bijv. Met etherische oliën of zout), overleg dan met uw arts of apotheker. Sommige etherische oliën mogen niet worden gebruikt, bijvoorbeeld bij kinderen, bepaalde soorten bronchitis of onderliggende ziekten. Inademing van zout kan in sommige gevallen bronchiale krampen veroorzaken. Het is over het algemeen raadzaam om professioneel advies in te winnen voordat u “huismiddeltjes” gebruikt. Kruidengeneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld ook bijwerkingen of interacties met medicijnen hebben. Uw arts of apotheker kan u ook aanvullende tips geven om snel te herstellen.

Wanneer moet je naar bed?

Vooral ouderen moeten het rustig aan doen met acute bronchitis, maar toch bewegen en niet alleen gaan liggen - afhankelijk van hun algemene toestand. Anders kunnen complicaties zoals longontsteking of trombose optreden.

Bedrust wordt aanbevolen als u hoge koorts heeft. Oefening moet in ieder geval worden vermeden in de acute fase van acute bronchitis. Patiënten met bronchitis dienen roken of passief roken ook strikt te vermijden.

Waar moet je nog meer op letten

Een zogenaamde bronchiale hyperreactiviteit (overgevoeligheid van de luchtwegen) kan ontstaan door een virale luchtweginfectie. De hoest houdt weken aan en er kunnen astma-achtige aanvallen optreden. Anti-astmatische medicijnen kunnen hier helpen.

Als ingeademde irriterende gassen de oorzaak zijn van acute bronchitis, worden de getroffenen gedurende 24 uur in het ziekenhuis geobserveerd omdat longoedeem kan optreden. Bij werkgerelateerde blootstelling dient een bedrijfsarts bij de therapie te worden betrokken om de nadelige effecten voor de werknemer zo laag mogelijk te houden.

Opmerking Acute bronchitis moet altijd door een arts worden opgehelderd, aangezien de symptomen ook longontsteking kunnen zijn of complicaties kunnen optreden. In het eerste geval zijn de symptomen echter meestal meer uitgesproken. Vooral als u hoge koorts, versnelde ademhaling, erg gelig sputum of kortademigheid heeft, moet snel medische hulp worden ingeroepen. Bij acute kortademigheid moet de ambulance onmiddellijk worden geïnformeerd. Zie Ademloosheid bij volwassenen en kortademigheid bij kinderen voor meer informatie over eerste hulp. Voorzichtigheid is vooral geboden bij patiënten met eerdere ziekten, immuundeficiëntie, ouderen en kinderen.

Aan wie kan ik vragen?

Als u vermoedt dat u bronchitis heeft, kunt u voor diagnose en behandeling contact opnemen met:

 • Huisarts
 • Specialist in interne geneeskunde
 • Specialist in longziekten

Bedrijfsartsen kunnen u ook helpen. Kinderartsen zijn gespecialiseerd in het verlenen van medische zorg aan kinderen en adolescenten.

Hoe worden de kosten gedekt?

Alle noodzakelijke en passende therapieën worden gedekt door de zorgverzekeraars. Kortom, uw arts of de polikliniek verrekenen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Bij bepaalde zorgverzekeraars moet u mogelijk een eigen risico betalen (BVAEB, SVS, SVS, BVAEB).

De kosten worden alleen niet direct in rekening gebracht als u gebruik maakt van een arts naar keuze (dus arts zonder zorgverzekeringscontract) of een eigen polikliniek. In dat geval betaalt u het resulterende bedrag rechtstreeks aan de arts en dient u de nota in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt maximaal 80 procent vergoed van het tarief dat een contractarts of een contractpolikliniek bij de zorgverzekeraar in rekening brengt.

Populair per onderwerp