Ongevallen Op Het Werk

Inhoudsopgave:

Ongevallen Op Het Werk
Ongevallen Op Het Werk

Video: Ongevallen Op Het Werk

Video: Ongevallen Op Het Werk
Video: Ultieme stomme fouten in de bouw 2023, Juni-
Anonim

Ongevallen op het werk

Het leven is gevaarlijk, net als het werk. Wie werkt, heeft over het algemeen een betere kans om gezond te blijven. Maar naast dit positieve effect kan een baan ook gezondheidsrisico's met zich meebrengen: in Oostenrijk lijden jaarlijks meer dan 120.000 mensen aan een arbeidsongeval. Om een optimale bescherming op de werkplek of bij een arbeidsongeval te garanderen, is de verzekeringsgerelateerde en juridische situatie nauwkeurig geregeld. Om het risico op ongevallen te verkleinen, introduceren steeds meer bedrijven bedrijfsgezondheidsmanagement.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Hoe worden arbeidsongevallen gedefinieerd?
 • Hoe vaak komen arbeidsongevallen voor?
 • Wat zijn de rechtsgrondslagen?
 • ">Bij een ongeval op het werk…

">

 • Bedrijfsgezondheidsbeheer

">

Hoe worden arbeidsongevallen gedefinieerd?

Er zijn verschillende soorten arbeidsongevallen:

 • Arbeidsongevallen in engere zin: Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge of tijdelijke gebeurtenis, een externe invloed of een buitengewone belasting die leidt tot schade aan de gezondheid. Het ongeval moet verband houden met de verzekerde activiteit en het ongeval moet de oorzaak zijn van de gezondheidsschade.
 • Ongevallen in het woon-werkverkeer: dit omvat ongevallen op weg van of naar het werk of van of naar de activiteit. In termen van verzekering worden ongevallen in het woon-werkverkeer beoordeeld als arbeidsongevallen.

Let op Bepaalde andere ongevallen worden op dezelfde manier behandeld als arbeidsongevallen, ook als ze mensen treffen die niet verzekerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld ongevallen bij het redden van een persoon uit levensgevaar, bij het doneren van bloed, ongevallen bij de inzet van vrijwillige hulporganisaties zoals de vrijwillige brandweer.

Hoe vaak komen arbeidsongevallen voor?

In de periode 1995-2017 is het aantal arbeidsongevallen in engere zin (dus exclusief woon-werkongevallen) met een derde gedaald - van bijna 164.000 naar circa 107.000 per jaar. Ook het aantal dodelijke arbeidsongevallen is aanzienlijk gedaald (van 311 naar 113). Deze dalingen houden waarschijnlijk verband met technologische veranderingen en verbeterde veiligheid op de werkplek.

Mannen worden veel vaker het slachtoffer van arbeidsongevallen dan vrouwen. Dit komt onder meer doordat mannen de afgelopen decennia meer betaald werk hebben verricht dan vrouwen en minder deeltijds hebben gewerkt.

Als je deze reden 'buiten beschouwing laat' en naar de relatieve cijfers kijkt, spreken de cijfers nog steeds voor zich: mannen lijden ongeveer drie keer zoveel arbeidsongevallen als vrouwen. Arbeidsongevallen komen het meest voor bij jonge mannen tussen de 15 en 24 jaar. Het aantal neemt af met de leeftijd, maar de ernst neemt toe. De meeste dodelijke arbeidsongevallen komen voor bij mannen tussen de 45 en 54 jaar. Hier laten de 15- tot 24-jarigen de laagste waarde zien.

Het grotere risico op ongevallen voor mannen is grotendeels te wijten aan hun werk in potentieel gevaarlijkere industrieën. Bijna elke twintigste arbeidsongeval doet zich voor in de land- en bosbouw en elke zevende in de bouwsector. Het is ook niet verwonderlijk dat handarbeiders vaker worden getroffen door arbeidsongevallen dan kantoor- of leidinggevend personeel.

Wat zijn de rechtsgrondslagen?

De Oostenrijkse verplichte verzekering omvat meestal een ongevallenverzekering. Voor zelfstandigen en loontrekkenden is de (arbeids) ongevallenverzekering geregeld in de Algemene Sociale Verzekeringswet (ASVG). De ongevallenverzekering heeft in wezen tot taak de gevolgen van het ongeval met alle passende middelen uit te sluiten. De ongevallenverzekering voor landbouwers is geregeld in de BSVG, de ongevallenverzekering voor ambtenaren in de B-KUVG.

Een ongevallenverzekering door eigenrisicodragerschap is mogelijk voor bepaalde mensen die niet tot de groep van verplicht verzekerden behoren. Het jaarlijkse premiebedrag is twee procent van de wettelijke premiegrondslag eigenrisicodragers. Nadere informatie over vrijwillige eigenrisicoverzekering is onder meer verkrijgbaar bij AUVA. evenals bij de regionale ziekenfondsen.

De Wet op de bescherming van werknemers (ASchG) vormt de basis voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers in Oostenrijk en is van toepassing op alle personen die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeids- of opleidingsrelatie. Ook uitzendkrachten, zogeheten uitzendkrachten, worden meegeteld. Andere wettelijke bepalingen zijn alleen van toepassing op werknemers van federale, staats- en gemeentekantoren, van land- en bosbouwactiviteiten, in particuliere huishoudens en voor thuiswerkers.

Volgens de ASchG zijn er niet alleen verplichtingen van werkgevers als het gaat om maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, ook moeten werknemers bijdragen aan het naleven van arbeidsveiligheidsvoorschriften. Ze moeten de ter beschikking gestelde middelen gebruiken en zich houden aan de werkprocessen die voor hun bescherming zijn ontwikkeld.

Bij een ongeval op het werk..

Elk arbeidsongeval waarbij een verzekerde overlijdt of langer dan drie dagen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, moet door de werkgever binnen vijf dagen worden gemeld bij de verantwoordelijke ongevallenverzekeraar. Formulieren hiervoor vindt u onder AUVA-formulieren.

Voorwaarde hiervoor is dat het ongeval is gemeld bij de werkgever. Werknemers zijn verplicht om hun werkgever niet alleen op de hoogte te brengen van elk arbeidsongeval, maar ook van elk "bijna-ongeval" en elk bestaand risico voor veiligheid en gezondheid.

Bij een arbeidsongeval neemt de betrokken ongevallenverzekeraar zowel de medische behandeling als de revalidatie en, onder bepaalde wettelijke vereisten, de financiële vergoeding van het ongevalslachtoffer of de nabestaanden over. Afhankelijk van de arbeidsrelatie zijn ofwel de Algemene Ongevallenverzekeringsmaatschappij (AUVA), de Verzekeringsmaatschappij voor Openbare Werknemers, Spoorwegen en Mijnbouw (BVAEB), de Verzekeringsmaatschappij voor Openbare Werknemers (BVAEB) of de Sociale Zekerheid van Landbouwers (SVS) verantwoordelijk.

Bedrijfsgezondheidsbeheer

Arbeidsongevallen betekenen niet alleen veel persoonlijk leed en verlies van levenskwaliteit, ze veroorzaken ook aanzienlijke schade aan de economie (bv. Personeelskosten, materiaalkosten, gederfde inkomsten, omzetverlies, gerechtskosten, imagoverlies) en lasten voor de samenleving (bv. Kosten voor het gezondheidssysteem en sociale zekerheid, gederfde belastingen)). Het is daarom in ieders belang om arbeidsongevallen te voorkomen.

Steeds meer bedrijven integreren daarom Company Health Management (OHM) in hun bedrijfsstrategie. Daarbij profiteren ze vaak van aanbiedingen tussen bedrijven die worden aangeboden door het federale ministerie van Arbeid, Sociale Gezondheid en Consumentenbescherming (BMSGPK) of door sociale verzekeringsmaatschappijen. Hier zijn twee voorbeelden:

BAUfit is een AUVA-preventieprogramma voor de bouwsector. Het loopt al meer dan tien jaar en biedt bouwvakkers training in gerichte compenserende oefeningen en praktische kennis van correct werken. Uit de evaluatie van eerdere projecten blijkt dat het aantal ziektedagen is gehalveerd en dat van arbeidsongevallen met een kwart is teruggebracht ten opzichte van de respectievelijke periode van het voorgaande jaar. Inmiddels is het programma uitgebreid met modules over psychologische stress op het werk en hoe deze te verminderen of ermee om te gaan

 • fit2work is een bedrijfoverschrijdend programma dat bedrijven ondersteunt bij het succesvol implementeren van bedrijfsgezondheidsbeheer.

  Praat erover met uw management! Daarnaast biedt het programma ook gratis advies aan mensen met gezondheidsproblemen, wiens baan gevaar loopt of die moeite hebben met het vinden van een baan.

Omdat het voor het individu altijd beter is redelijk gezond te kunnen werken dan een pensioen te krijgen bij ziekte of letsel, is preventie een prioriteit. Bedrijven en verzekeringsmaatschappijen ondersteunen dit. Steeds meer bedrijven starten een bedrijfspromotieproject (BGF) en strijden om een BGF-keurmerk.

Meer informatie over het creëren van een gezonde werkomgeving vindt u onder Beroep: Advies, Downloads & Tools.

Populair per onderwerp