Medische Hulpmiddelen En Hulpmiddelen

Inhoudsopgave:

Medische Hulpmiddelen En Hulpmiddelen
Medische Hulpmiddelen En Hulpmiddelen

Video: Medische Hulpmiddelen En Hulpmiddelen

Video: Medische Hulpmiddelen En Hulpmiddelen
Video: Webinar: Deloitte (De Verordening betreffende medische hulpmiddelen) 2023, Juni-
Anonim

Medische hulpmiddelen en hulpmiddelen

Medicinale hulpmiddelen dienen om een ziekte te genezen en te verlichten of moeten voorkomen dat deze aandoening verergert. Dit zijn bijvoorbeeld elastische verbanden, orthopedische inlegzolen, maar ook alle verbruiksartikelen als medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik zoals luiers, katheters, enz. Hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen of prothesen) zijn daarentegen die hulpmiddelen die de taak van ontbrekende ledematen overnemen of corrigeren. Ze dienen dus ter compensatie van een gesloten toestand die medisch grotendeels niet meer te beïnvloeden is.

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • Aankoop van hulpmiddelen en hulpmiddelen
  • Hulpmiddelen die een vergunning nodig hebben en die geen vergunning nodig hebben
  • Hoe worden de kosten gedekt?

Aankoop van hulpmiddelen en hulpmiddelen

Hulpmiddelen en hulpmiddelen worden door de zorgverzekeraar aan verzekerde verstrekt of in bruikleen ter beschikking gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld een rollator, inhalatieapparaat, viervoetige assistenten, etc. Voor het ontvangen van medische hulpmiddelen is een recept van een contractarts of een arts naar keuze vereist, dat kan worden ingewisseld bij contractleveranciers van de ziektekostenverzekeraar (bijv. Verbandartiesten, opticiens, orthopedisch schoenmakers) kan.

Leenapparaten

Ook hulpmiddelen die slechts tijdelijk nodig zijn en zonder gezondheidsrisico door meerdere personen kunnen worden gebruikt, zoals liften, inhalatoren etc., worden in bruikleen gegeven.

Hulpmiddelen die een vergunning nodig hebben en die geen vergunning nodig hebben

Voor therapeutische hulpmiddelen en hulpmiddelen waarvoor geen vergunning nodig is, is een recept van een contractarts of arts-keuze-arts vereist dat kan worden ingewisseld bij de contractpartners van de sociale verzekeringen. Hulpmiddelen waarvoor geen vergunning nodig is, zijn bijvoorbeeld krukken, looprekken en bloedglucosemeters.

In sommige gevallen is toestemming van de zorgverzekeraar vereist voordat medische hulp of hulp kan worden verkregen. Meestal zorgt de contractpartner (bijvoorbeeld de bandagist) voor het verkrijgen van de autorisatie. Welke hulpmiddelen toestemming behoeven, kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of, als u de hulpmiddelen aanschaft, bij de betreffende contractpartner.

Let op Welke maatschappijen een contractuele relatie hebben met de zorgverzekeraar kunt u vinden op de website van uw verantwoordelijke zorgverzekeraar.

Wilt u hulpmiddelen krijgen bij een verstrekkingsbevoegd bedrijf en geen contractuele relatie met de zorgverzekeraar? Dan moet u de hulp eerst zelf betalen en vervolgens bij uw zorgverzekeraar een kostenvergoeding aanvragen.

Hoe worden de kosten gedekt?

Hulpmiddelen en hulpmiddelen moeten worden voorgeschreven door de arts en in sommige gevallen goedgekeurd door de verantwoordelijke zorgverzekeraar. Voor zowel hulpmiddelen als hulpmiddelen draagt de verzekerde / verzekerde bij in de kosten (eigen risico).

De zorgverzekeraar neemt de kosten voor haar rekening tot een in de statuten bepaald bedrag. Voor meer informatie over de vergoeding van kosten kunt u contact opnemen met uw sociale verzekeringsmaatschappij.

Let op Als er hulpmiddelen of hulpmiddelen worden gegeven in het kader van geneeskundige revalidatie, vergoedt de sociale verzekeringsmaatschappij de volledige kosten, rekening houdend met de omvang van het noodzakelijke. Er is dus geen kostendeling door de verzekerde.

Vrijstelling van het aandeel in de kosten

  • Verzekerde of in aanmerking komende familieleden die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt,
  • verzekerden die sociale bescherming nodig hebben (familieleden), personen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag, en
  • Mensen die medische hulpmiddelen en hulpmiddelen nodig hebben in het kader van medische revalidatie.

Meer informatie over vergunningsvereisten, medische eisen en eigen bijdragen vind je op de socialezekerheidswebsite

Verschillende regels voor brillen en contactlenzen

De kosten voor brillen en contactlenzen worden alleen vergoed vanuit de zorgverzekering als deze hoger zijn dan 60 procent van de dagmaximum premiegrondslag (momenteel 166 euro). Dit betekent dat het eigen risico tien procent van de kosten is, maar minimaal € 99,60.

Voor visuele hulpmiddelen voor kinderen vanaf 15 jaar die nog familie zijn op het gebied van de sociale zekerheidswet, geldt het minimum eigen bijdrage van 33,20 euro. De kosten voor trifocale lenzen (varifocale en trifocale lenzen) worden niet vergoed.

Opmerking De levensduur van glazen mag niet korter zijn dan drie jaar.

Op de website van de voor u verantwoordelijke zorgverzekeraar vindt u meer informatie over eigen bijdrage, vereiste documenten, machtigingsvereisten, brillen op sterkte, etc.

Populair per onderwerp