Vrouwelijke Hersenen, Mannelijke Hersenen - Verschillen

Inhoudsopgave:

Vrouwelijke Hersenen, Mannelijke Hersenen - Verschillen
Vrouwelijke Hersenen, Mannelijke Hersenen - Verschillen

Video: Vrouwelijke Hersenen, Mannelijke Hersenen - Verschillen

Video: Vrouwelijke Hersenen, Mannelijke Hersenen - Verschillen
Video: Mannenhersenen versus vrouwenhersenen 2023, November
Anonim

Vrouwelijk, mannelijk brein?

Allereerst: je kunt aan de pure structuur van een brein niet zien of het vrouwelijk of mannelijk is. Er zijn nauwelijks gefundeerde structurele verschillen in ons "controlecentrum". Ons brein past zich gedurende ons hele leven aan aan de respectievelijke ervaringen. Op het gebied van hersenonderzoek is er nog veel te onderzoeken op het gebied van gendergeneeskunde.

Maar hoe herken je studies in het veld, hoe werken vrouwelijke en mannelijke hormonen en wat betekent de uitdrukking 'gendergeneeskunde' eigenlijk? Lees meer over dit spannende onderwerp.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Zinvolle studies?
 • Hebben de hersenen een geslacht?
 • Geslachtsgeneeskunde

Zinvolle studies?

Voorzichtigheid is geboden bij het bespreken van sekseverschillen in de vrouwelijke en mannelijke hersenen. Hier zijn relevante neurowetenschappelijke onderzoeken naar, maar ze geven niet allemaal een betrouwbaar, objectief beeld van de kwestie van genderspecifieke verschillen - bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, emotionele regulatie of cognitie. Hersenprocessen, gedrag en denken zijn heel individueel. Daarom zijn onderzoeksresultaten op dit gebied moeilijk exact op individuele mensen toe te passen.

Een van de redenen hiervoor is dat genderstereotypen en clichés diep geworteld zijn in de samenleving. Genetische aanleg speelt een rol, vooral als het gaat om kenmerken als gedrag. Ze worden echter beslissend gevormd door omgevingsfactoren (epigenetica), bijvoorbeeld door typische vrouwelijke of mannelijke kenmerken of activiteiten naar voren te brengen. Maar verschillen in de benadering van statistische evaluaties kunnen de resultaten ook vertekenen. Beeldvormingsmethoden proberen bepaalde mentale processen te lokaliseren, bijvoorbeeld met behulp van functionele MR. Dergelijke onderzoeken kunnen echter geen specifieke biochemisch gerelateerde processen verklaren.

Hoe goede studies te herkennen

Zinvolle studies over het onderwerp geslacht en de hersenen zijn onder meer te herkennen aan de volgende kenmerken:

 • Zoveel mogelijk proefpersonen (grotere monsters leiden tot betrouwbaardere resultaten)
 • Hersenprocessen (in plaats van structuren) worden onderzocht (om te begrijpen wat er in de hersenen gebeurt)
 • Effectgroottes zijn aangegeven (helpt bij het beoordelen van onderzoeksresultaten op praktische relevantie)
 • Er wordt rekening gehouden met psychosociale invloeden (onze omgeving vormt ons)

Hebben de hersenen een geslacht?

Je kunt een brein niet aan een geslacht toewijzen vanwege de structuur, de bloedstroom of het metabolisme. Tot nu toe werd hersenonderzoek gekenmerkt door het zoeken naar sekseverschillen. Deze hebben veel publieke aandacht getrokken, ook al waren de resultaten van het onderzoek soms tegenstrijdig, vereenvoudigend of alleen gevonden in kleine opsporingseenheden. We weten nu dat de eerder besproken verschillen in de hersenen van vrouwen en mannen meer een mythe dan een wetenschappelijk feit zijn. Israëlische onderzoekers onderzochten vrouwelijke en mannelijke hersenen op anatomische verschillen in een grootschalige studie: een eenduidige geslachtstoewijzing was niet mogelijk. Integendeel, de hersenen zijn seksueel heterogeen (inconsistent),onthulde wetenschappelijk onderzoek.

Modern hersenonderzoek is gebaseerd op de plasticiteit van de hersenen. Dit betekent dat onze hersenen zich gedurende ons hele leven aanpassen aan de respectievelijke ervaringen. Het zit niet vast in zijn fijne structuur, in zijn onderlinge verbinding of in zijn activeringspatroon. Natuur en cultuur zijn constant in wisselwerking. Bijgevolg hebben ervaringen zoals roltoewijzingen, beschikbaarheid van middelen en genderhiërarchieën ook een impact op onze hersenarchitectuur.

Bovendien hebben hormonen of geslachtshormonen verschillende effecten in het lichaam. Zie Geslachtsorganen en hormonen voor meer informatie. Geslachtshormonen beïnvloeden neurobiologische processen en voortplanting. De mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit ontstaat meer door sociale dan door biologische processen. Overigens komt de persoonlijke genderidentiteit van ieder mens tot uiting in de netwerken tussen hersengebieden.

Geslachtsgeneeskunde

Gendergeneeskunde is de wetenschap van de verschillen in normale menselijke biologie tussen mannen en vrouwen en hoe symptomen, mechanismen en behandeling variëren afhankelijk van het geslacht. Ze behandelt sekseverschillen bij ziekten - inclusief de hersenen / zenuwen of de psyche. Het doel is hierbij om preventie, diagnostiek en behandeling te verbeteren, rekening houdend met (sociaal) geslacht.

U vindt meer informatie op:

 • Depressie: typisch vrouwelijk, typisch mannelijk?
 • Beroerte bij vrouwen
 • Genderaspecten in pijnmedicatie
 • Gender gezondheid

Aanbevolen: