Symptomen Van Dysfagie - Herken Slikstoornis

Inhoudsopgave:

Symptomen Van Dysfagie - Herken Slikstoornis
Symptomen Van Dysfagie - Herken Slikstoornis

Video: Symptomen Van Dysfagie - Herken Slikstoornis

Video: Symptomen Van Dysfagie - Herken Slikstoornis
Video: Instructie Slikproblemen 2023, Juni-
Anonim

Slikstoornis (dysfagie): oorzaken en symptomen

Slikken is een zeer complex proces en als het nauwkeurig is afgesteld, kunnen er gemakkelijk storingen optreden. Mensen slikken tot 2.000 keer per dag. Terwijl eten en drinken bewust wordt ingeslikt, gebeurt dit veel vaker onbewust. Tijdens het slikken worden speeksel, vocht en voedsel in de vorm van een eetbare bolus vanuit de mond via de slokdarm naar de maag getransporteerd. Slikstoornissen betekenen niet alleen een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van leven. Ze kunnen ernstige lichamelijke gevolgen hebben en zelfs dodelijk zijn.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Slikstoornis: wat is het?
 • ">Wat zijn de symptomen?

>

 • ">">Orofaryngeale of oesofageale dysfagie

>

 • Wat zijn de oorzaken van slikstoornissen?
 • Wat zijn de gevolgen van slikstoornissen?

>

Slikstoornis: wat is het?

Een slikstoornis (dysfagie) is geen ziektebeeld op zich. Slikproblemen zijn eerder een symptoom als gevolg of een begeleidend effect van bepaalde ziekten. Ze kunnen met name ontstaan na een beroerte, in aanwezigheid van neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose, maar ook bij kanker. Ontstekingen in de mond, keel en slokdarm evenals misvormingen van de kaak, het gehemelte of de lippen bevorderen ook slikproblemen.

Ziekten die slikstoornissen als begeleidend symptoom kunnen hebben:

 • Ziekte van Parkinson,
 • Multiple sclerose,
 • Traumatische hersenschade,
 • Dementie,
 • Beroerte,
 • Polio (poliomyelitis),
 • Myopathieën (spieraandoeningen),
 • Tumoren,
 • Diverticula (uitsteeksels van het slijmvlies, bijvoorbeeld Zenker's divertikel),
 • Vergroting van de schildklier (struma),
 • Spruw (veranderingen in het slijmvlies),
 • Refluxziekte ("brandend maagzuur"),
 • Sclerodermie,
 • Depressie.

Omdat het slikproces uit verschillende fasen bestaat, kunnen er op verschillende plaatsen verstoringen optreden: Er zijn problemen met de lip- en kaaksluiting, met de kaak- en tongbeweging of met het sluiten van de bovenste luchtwegen. Bepaalde knelpunten in de slokdarm - met name het kruisen van lucht- en voedselroutes in de keel - zijn verdere "gevaarlijke plekken" bij het slikken.

Zie Mond en slokdarm voor meer informatie over de functie en structuur van de slokdarm.

Wat zijn de symptomen?

Een slikstoornis hoeft niet per se te leiden tot een kokhalzende of hoestreflex of een gevoel van stikken. Vooral ouderen stikken vaak onbewust. Zelfs het inademen van voedsel of vloeistoffen kan onopgemerkt blijven. Vaak duiden alleen indirecte aanwijzingen op een slikstoornis. Dit kan bijvoorbeeld het schrapen van de keel zijn of een kokende, ratelende stem. Als een persoon zonder duidelijke reden een aanzienlijk lichaamsgewicht verliest of als er koorts is, kan dit ook wijzen op een slikstoornis.

Typische symptomen van een slikstoornis zijn onder meer:

 • Slikken,
 • Hoesten tijdens / na het eten,
 • De keel schrapen,
 • Verandering van stem ("natte stem", kokende stem),
 • Voedsel dat terugkomt in de neus of mond (regurgitatie)
 • Slijm,
 • Voedsel uitspugen,
 • Vreemd lichaamssensatie in de keel ("kikker in de keel"),
 • Voedsel blijft steken in de keel,
 • Angst of remming om te slikken,
 • ongewenst gewichtsverlies,
 • onduidelijke koorts of
 • herhaalde longontsteking.

Orofaryngeale of oesofageale dysfagie

Slikstoornissen in het bovenste deel van de orofarynx worden orofaryngeale dysfagie genoemd. Als de symptomen meer optreden na het eigenlijke slikken in het gebied van de slokdarm, spreekt men van slokdarmdysfagie of doorgangsstoornis.

Bepaalde differentiatoren geven informatie over het type slikstoornis.

orofaryngeale dysfagie oesofageale dysfagie
Synoniem: overdrachtsdysfagie Synoniem: transportdysfagie
Ongemak in de keel en keelholte Symptomen waarschijnlijker op de borst of in de maagstreek
nogal ongemak bij het inslikken van vloeistoffen nogal ongemak bij het doorslikken van vast voedsel
Moeite met het doorslikken van de bolus (gevormde voedselbal) Het achteraf drinken van vloeistoffen verbetert de symptomen
vaak slikken (aspiratie)
vaak meerdere pogingen om te slikken

Bron: "Clinical Gastroenterology, Messmann (2012)"

Wat zijn de oorzaken van slikstoornissen?

Omdat bij het complexe slikproces veel structuren en mechanismen betrokken zijn, zijn er ook veel mogelijke oorzaken voor een storing. Het kan puur mechanisch, gespierd, neuraal, cerebraal of besmettelijk zijn.

Oorzaken van dysfagie Voorbeelden
mechanisch veroorzaakt
 • aangeboren of levenslange vernauwingen in het gebied van de slikpassages
 • Schildkliervergroting
 • Diverticulum
 • Tumoren
spiergerelateerd
 • Spieraandoeningen zoals myositis, myopathie
 • Te zwakke of te sterke contracties van de gladde spieren van de slokdarmobstructie
 • Invloed op de spieren door alcohol en bepaalde medicijnen zoals anticholinergica
neurologisch / cerebraal veroorzaakt
 • Storingen in de signaaloverdracht tussen zenuwen en spieren door bijvoorbeeld gifstoffen
 • Ziekten van de hersenen en het CZS, zoals dementie, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, encefalitis, poliomyelitis, tetanus, hersenletsel
 • Ziekten van de hersenzenuwen zoals neuropathie
besmettelijk

Ontsteking van de mond, keel en larynx door virussen, bacteriën of schimmels zoals herpes, varicella zoster of Candida albicans

Wat zijn de gevolgen van slikstoornissen?

Slikstoornissen kunnen leiden tot onzekerheid en angst om te slikken. Getroffen mensen verminderen soms het eten en drinken, wat op de lange termijn kan leiden tot ondervoeding of ondervoeding en uitdroging.

Opmerking De gevaren van slikmoeilijkheden liggen in mogelijke uitdroging, ondervoeding en ondervoeding, evenals het opzuigen van kleine onderdelen in de longen.

Risico op aspiratie

Als er voedsel of vloeistof in de luchtpijp komt (aspiratie), kan dit leiden tot ontsteking van de longen. Dit wordt meestal gevolgd door een hoestreflex, zodat de luchtpijp vrij is van ingeademde deeltjes. Soms komt dit hoesten echter niet voor en komen de voedingsbestanddelen ongemerkt in de luchtwegen (stille, stille aspiratie). Op deze manier aangezogen componenten kunnen ontstekingsreacties veroorzaken en tot gevaarlijke aspiratiepneumonie in de longen leiden. Vooral voor ouderen kan een levensbedreigende situatie ontstaan.

Opmerking Het risico van aspiratie bij dysfagie is erg hoog. Vooral oudere mensen kunnen worden getroffen. De verstrekkende gevolgen van aspiratie kunnen fataal zijn.

Populair per onderwerp