Vergiftiging: Huishoudelijke Gevaren

Inhoudsopgave:

Vergiftiging: Huishoudelijke Gevaren
Vergiftiging: Huishoudelijke Gevaren

Video: Vergiftiging: Huishoudelijke Gevaren

Video: Vergiftiging: Huishoudelijke Gevaren
Video: Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar 2023, Juni-
Anonim

Vergiftiging: huishoudelijke gevaren

Symptomen van vergiftiging door huishoudelijke producten treffen vooral kinderen en peuters; de mogelijke bronnen van gevaar zijn divers. Maar volwassenen zijn ook niet immuun voor vergiftiging. Hoewel slechts enkele stoffen die in een gemiddeld huishouden worden aangetroffen tot ernstige vergiftiging leiden, is het belangrijk snel te handelen. Hier vindt u informatie over wat u in individuele gevallen kunt doen.

Bij vermoeden van vergiftiging geldt in ieder geval het volgende: Neem vroeg contact op met het vergiftigingsinformatiecentrum +43 (0) 1 406 43 43 om het risico te beoordelen.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Wat te doen bij vergiftiging met reinigingsmiddelen?
 • Wat te doen bij vergiftiging met industriële reinigers?
 • Wat te doen bij vergiftiging met ontkalkingsmiddel?
 • ">Wat te doen bij vergiftiging met wasmiddel en wasverzachter?
 • ">
 • Wat te doen bij vergiftiging met cosmetische producten?
 • Wat te doen bij vergiftiging met alcohol
 • Wat te doen bij vergiftiging met lijm
 • Andere producten in het huishouden
">

De belangrijkste maatregel is om uw eigen huishouden "geschikt te maken voor geschenken". Zie Vergiftiging: preventie voor meer informatie

Opmerking De volgende informatie heeft alleen betrekking op per ongeluk ingenomen, zeer kleine hoeveelheden van de betreffende stoffen! Overmatige inname bij intoxicatie of zelfmoord is in ieder geval bedreigend, het alarmnummer 144 (en eventueel het vergiftigingsinformatiecentrum +43 (0) 1 406 43 43) moet onmiddellijk worden gebeld.

Wat te doen bij vergiftiging met reinigingsmiddelen?

Allesreiniger

Worden de facto in elk huishouden gebruikt en bevatten wasmiddel, schuimvormende stoffen (tensiden, zeep). In de meeste gevallen bevat het ook lage concentraties oplosmiddelen.

Symptomen: irriterend voor de slijmvliezen, hoesten en maagdarmklachten (misselijkheid, braken) mogelijk.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.
 • Controleer de verpakking of het etiket van het reinigingsmiddel.

Toiletreiniger & toiletpot steen

De eigenschappen zijn erg afhankelijk van de samenstelling van het product. In WC-stenen zijn oppervlakteactieve stoffen en geurstoffen opgenomen en daarom zijn ze meestal niet gevaarlijk. In toiletreinigers worden oppervlakteactieve stoffen gemengd met citroenzuur of azijnzuur. Meestal hebben de producten alleen irriterende eigenschappen.

Symptomen: irriterend voor de slijmvliezen, hoesten en maagdarmklachten (misselijkheid, braken) mogelijk.

Mierenzuur of zoutzuur kan zelden worden toegevoegd, vooral in industriële producten. Deze vormen een aanzienlijk potentieel risico.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.
 • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.

Afwasmiddel en vaatwasmiddel

Het onderscheid tussen handmatige wasmiddelen en vaatwasmiddelen voor de machine is hierbij belangrijk. Terwijl vloeibare afwasmiddelen meestal alleen oppervlakteactieve stoffen bevatten en daarom relatief onschadelijk zijn (zie allesreinigers), bevatten machineproducten irriterende ingrediënten. Deze worden gebruikt als tabs of gel.

Symptomen: likken en knabbelen leidt meestal niet tot significante symptomen. Afhankelijk van de concentratie van de ingrediënten kan irritatie optreden. Pijn en branderig gevoel in mond en keel, zwelling, roodheid en maagdarmklachten zijn mogelijk.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ca. 10 minuten
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Als u klachten heeft, neem dan contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.
 • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product. De verdere procedure is afhankelijk van de ingrediënten van het product.

Glas- en ruitenreinigers

Deze bevatten tensiden (zie allesreinigers) en verschillende oplosmiddelen zoals alcoholen. Glasreinigers leiden in de regel niet tot ernstige vergiftiging, maar tot symptomen die vergelijkbaar zijn met allesreinigers.

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.
 • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.

pijpreiniger

Deze worden voornamelijk gebruikt bij verstopte afvoerbuizen. Ze kunnen sterk bijtende basen bevatten, zoals bijtende soda (bijtende soda) en worden vaak gebotteld als poeder of korrels.

Symptomen: Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kunnen ernstige en onmiddellijke pijn, zwelling en roodheid van de aangetaste huid of het slijmvliesgebied, overmatige speekselvloed, braken en misselijkheid optreden.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna enkele slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!

  • Neem onmiddellijk contact op met het vergiftigingsinformatiecentrum op +43 (0) 1406 43 43.
  • Als u levensbedreigende symptomen ervaart, bel dan onmiddellijk 144.
  • Zet de verpakking of het etiket van het product vast / maak een foto.
 • Bij oogcontact: ca. 10 minuten zorgvuldig onder stromend water spoelen, daarna oogarts laten controleren.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.

Wat te doen bij vergiftiging met industriële reinigers?

Industriële reinigingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld kalium- of natriumhydroxide of giftige chemicaliën bevatten en kunnen zeer corrosief zijn. Deze producten horen niet thuis in het huishouden!

Symptomen: Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kunnen ernstige en onmiddellijke pijn, zwelling en roodheid van de aangetaste huid of slijmvliezen, overmatige speekselvloed, braken en misselijkheid optreden. Producten met oplosmiddelen kunnen slaperigheid of zelfs bewustzijnsverlies veroorzaken.

Opmerking Chemische brandwonden in de slokdarm kunnen leiden tot vernauwingen met littekens.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna enkele slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!

  • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43
  • Als u levensbedreigende symptomen ervaart, bel dan onmiddellijk 144.
  • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.
 • Bij oogcontact: ca. 10 minuten zorgvuldig onder stromend water spoelen, daarna oogarts laten controleren.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.

Wat te doen bij vergiftiging met ontkalkingsmiddel?

Deze middelen worden gebruikt om bijvoorbeeld koffiemachines of waterkokers te ontkalken. Ongelukken gebeuren vooral als de ontkalkingsvloeistof in het apparaat wordt vergeten en drankjes worden bereid - wees voorzichtig, vooral bij het bereiden van babyvoeding!

Opmerking Markeer de waterkoker (bijv. Met een plakbriefje) als de ontkalker is toegevoegd!

De componenten zijn meestal amidosulfuric, citroenzuur, eventueel appelzuur en melkzuur. Soms wordt ook azijnzuur gebruikt. Deze producten zijn onverdund irriterend. Ontkalkers zijn verkrijgbaar in vloeibare of vaste vorm. Bel het antigifcentrum als de etikettering onduidelijk is!

Symptomen: Het effect is sterk afhankelijk van de concentratie van het mengsel; misselijkheid, braken, diarree en pijn zijn mogelijk.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!

  • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.
  • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.

Wat te doen bij vergiftiging met wasmiddel en wasverzachter?

Ook bij deze stoffen staan de oppervlakteactieve stoffen in verschillende vormen op de voorgrond. Daarnaast bevatten ze bleekmiddelen, geurstoffen en additieven. De kans op vergiftiging is laag.

Symptomen: Irritatie van de slijmvliezen, maagdarmklachten (misselijkheid, braken) mogelijk. Wees voorzichtig met wasmiddelen in wateroplosbare film- of gelcapsules (peulen, doppen, tabs); Ze bevatten meer geconcentreerd vloeibaar wasmiddel, sterkere symptomen zijn mogelijk! Er bestaat ook een risico op aspiratie.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.
 • Houd de verpakking of het etiket van het reinigingsmiddel klaar.

Wat te doen bij vergiftiging met cosmetische producten?

nagellak

In het geval van nagellakken likken kinderen meestal alleen aan de borstel, dus de ingenomen hoeveelheid is te klein om vergiftiging te veroorzaken.

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Bij huidcontact: afspoelen met water en zeep, geen oplosmiddelen of nagellakremover gebruiken! Vervang gedrenkte kleding indien nodig.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.

Nagel lak verwijderaar

Symptomen: intens branderig gevoel op de slijmvliezen, misselijkheid, braken. Bij grotere hoeveelheden kunnen slaperigheid, wankel lopen en sufheid optreden.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken (alleen als er geen sufheid of sufheid is!). In geen geval braken opwekken!

  • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.
  • Als de symptomen ernstiger zijn dan irritatie van de slijmvliezen, kies dan 144.
  • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ongeveer tien minuten; bij aanhoudende symptomen een oogarts laten nakijken.
 • Bij huidcontact: spoelen met water en zeep, verontreinigde kleding (dampen!) Uittrekken.

Haarshampoo, douchegel, zeep, badadditief

Symptomen: Het schuimende effect kan leiden tot misselijkheid met braken in de maag.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend water gedurende ca. 10 minuten.

Lichaamspoeder

Poeder op talkbasis kan gevaarlijk zijn als het wordt ingeademd en de deeltjes de luchtwegen binnendringen. Vooral baby's en peuters die op hun rug spelen met een poederverpakking die opengaat, worden bijzonder getroffen.

Symptomen: hoesten tot ademhalingsproblemen.

Eerste hulp:

Bij inslikken: mondholte reinigen, daarna water in slokjes drinken.

 • Bij inademing: gevaar voor inademing!

  • als er geen hoest is of slechts een korte keelschrapen: verdere observatie thuis
  • als u hevig hoest, bel dan onmiddellijk EMERGENCY 144.

Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43

Parfum en aftershave

Voor parfum of aftershave geldt dezelfde procedure als voor alcohol (zie hieronder).

Wat te doen bij vergiftiging met alcohol

In de volksmond worden dranken met bedwelmende effecten beschreven als alcohol. Alcohol zit echter ook in veel huishoudelijke producten, zoals sommige cosmetica, alcohol, desinfectiemiddelen en bepaalde reinigingsmiddelen.

Drinkbare alcohol (ethanol)

Dranken met een hoge sterkte, zoals wodka, schnaps of whisky, schrikken kinderen over het algemeen af vanwege het branderige gevoel op de slijmvliezen. Daarom wordt meestal maar één slok genomen. Uitzonderingen zijn likeuren en cocktails.

Symptomen: Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kunnen misselijkheid, braken, wankel lopen en mogelijk sufheid optreden.

Eerste hulp:

 • Geef sap of thee gezoet met suiker te drinken.
 • In geen geval braken opwekken!
 • Neem bij twijfel contact op met het vergiftigingsinformatiecentrum op +43 (0) 1 406 43 43 en controleer de verpakking of het etiket van het product.
 • Kies het alarmnummer 144 voor kinderen met een verminderd bewustzijn.

Let op Bij alcoholvergiftiging door inname van grote hoeveelheden alcohol geldt een andere procedure! Meer over het onderwerp: Vergiftiging: alcohol en drugs.

Wat te doen bij vergiftiging met lijm

Ongevallen met kleefmiddelen zijn vooral van invloed op kinderen en peuters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende producten:

 • Universele lijm bevat oplosmiddelen zoals alcohol, aceton of methylethylketon. De hoeveelheden die kinderen inslikken, zijn meestal onschadelijk. Als u echter opzettelijk snuift, bestaat het risico op slaperigheid, duizeligheid of misselijkheid.
 • Kinderknutsellijm bevat geen oplosmiddelen. In hoeveelheden die kinderen gewoonlijk proberen, is het volkomen onschadelijk.
 • Lijmpatronen bevatten bijvoorbeeld sorbitol of polyvinylpyrrolidon en zijn in kleine hoeveelheden onschadelijk.
 • Secondelijm: Bij dit product staat de vergiftiging met ingrediënten niet op de voorgrond, deze verhardt direct. Contact kan echter binnen enkele seconden tot plakken leiden. De warmte die in het oog wordt gegenereerd, kan ook ernstige irritatie veroorzaken. Verlijmingen met secondelijm kunnen niet met oplosmiddelen of benzine worden verwijderd. Gebruik nooit kracht om vastzittende plekken (vooral oogleden) los te maken! Er bestaat gevaar voor letsel.

Eerste hulp bij alle lijmen:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.
 • Zorg voor de verpakking of het etiket van het product.
 • Bij aanraking met de ogen: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauw water gedurende ca. 10 minuten, bij aanhoudende symptomen oogarts laten controleren. Na contact met de ogen met secondelijm moet een arts worden geraadpleegd!
 • Bij huidcontact: huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Wrijf de aangetaste huid meerdere keren in met superlijm met lichaamsolie.

Andere producten in het huishouden

Silicagel

De kleine verpakte pellets ter bescherming tegen vocht worden bijvoorbeeld gebruikt voor gevoelige apparaten, handtassen of andere alledaagse voorwerpen. Ze zijn volledig niet giftig bij inslikken en worden onveranderd in de ontlasting uitgescheiden.

Sigaretten en sigarettenpeuken

Sigaretten worden vaak door kinderen geproefd, maar vergiftiging is zeldzaam. Het gebruik van nicotinegom en nicotinepleisters kan ook bij jonge kinderen ongemak veroorzaken. Navulverpakkingen voor e-sigaretten en pruimtabak (bijv. Snus) bevatten steeds beter opneembare nicotine.

Symptomen: er zijn meestal geen symptomen bij kleine hoeveelheden. Mogelijke klachten zijn misselijkheid en braken. Bij grotere hoeveelheden kunnen diarree, rusteloosheid, tremoren, bleekheid en hartkloppingen optreden.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: maak uw mond schoon en drink slokjes water. In geen geval braken opwekken!

  • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.
  • Als u ernstige symptomen heeft, bel dan 144.
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauwwarm water.

Etherische olie, geurolie

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen, misselijkheid, braken, hoesten

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!

  • Neem contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.
  • Als u ernstige symptomen heeft, bel dan 144.
 • Bij oogcontact: zorgvuldig onder stromend lauwwarm water spoelen; bij aanhoudende klachten oogarts laten controleren.
 • Bij aanraking met de huid: Huid wassen met water en zeep.

Lamp olie

Dit kan gevaarlijk zijn als de kleinste hoeveelheden in de luchtwegen terechtkomen.

Symptomen: hoesten, kortademigheid en versnelde ademhaling (gevaar voor verstikking).

Eerste hulp:

Als u ernstige symptomen heeft, bel dan 144

Kwik (koortsthermometer, spaarlamp)

Kwik komt alleen voor in de oude koortsthermometers, de huidige thermometers met zilvervloeistof bevatten het onschadelijke Galinstan. Spaarlampen kunnen ook lage concentraties kwik bevatten.

Kwikdampen zijn in principe schadelijk voor de gezondheid, maar de hoeveelheden in een koortsthermometer of een spaarlamp zijn te klein om vergiftiging te veroorzaken.

Als een kwikthermometer of een spaarlamp kapot gaat:

 • Verzamel scherven en kwikbolletjes (bv. Met plakband of twee vellen papier) en plaats ze in een luchtdichte container (bv. Glazen container, plastic zak); breng het naar het verzamelpunt voor problemen. Vermijd stofzuigen indien mogelijk alleen als handmatige verwijdering niet mogelijk is; Breng vervolgens de stofzuigerzak naar het gevaarlijk afval.
 • Ventileer de kamer goed.
 • Als kleine hoeveelheden kwik worden ingeslikt, is er geen risico op vergiftiging omdat het nauwelijks wordt opgenomen.
 • Pas op voor verwondingen aan huid en slijmvliezen!
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.

Zeepbellenoplossing

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen, maagdarmklachten mogelijk.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauw water gedurende ca. 10 minuten, bij aanhoudende klachten oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.

Gloedstok

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen, lichte gastro-intestinale klachten mogelijk.

Eerste hulp:

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauw water gedurende ca. 10 minuten, bij aanhoudende klachten oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.

Match het hoofd

Bij inslikken is vergiftiging niet te verwachten, drink een paar slokjes water.

Kleuren en pennen

Materialen zoals aquarellen, vingerverf, kleurpotloden, viltstiften, inkt, balpennen etc. zijn onschadelijk als ze in kleine hoeveelheden worden ingenomen. Drink misschien een paar slokjes water.

Let op Dit geldt niet voor kunstenaarsverven (bijv. Acrylverf, olieverf)! Deze kunnen bijtend en irriterend zijn voor de slijmvliezen. Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum +43 (0) 1406 43 43.

kunstmest

Chemische plantenmeststoffen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende ingrediënten. Ongelukken gebeuren vooral als vloeibare mest wordt vergeten in bijvoorbeeld gieters en zo in handen van kinderen komt.

Symptomen: meestal irriterend voor de slijmvliezen, gastro-intestinale klachten (misselijkheid, braken, buikpijn).

Eerste hulp

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!
 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauw water gedurende ca. 10 minuten, bij aanhoudende klachten oogarts laten nakijken.
 • Na huidcontact: met water afspoelen, doorweekte kleding vervangen.
 • Neem bij twijfel contact op met het antigifcentrum op +43 (0) 1406 43 43.

Gevaar! Verwar het niet met pesticiden (insecticiden, herbiciden, fungiciden)! Deze zijn veel giftiger en kunnen slijmvliezen en organen beschadigen. Vergiftiging met deze producten kan levensbedreigend zijn, bij klachten moet het alarmnummer 144 worden gebeld!

benzine

Benzinevergiftiging kan het gevolg zijn van enerzijds het inademen van benzinedampen en anderzijds het inslikken van benzine (bijv. Bij het aanzuigen van een verstopte benzineleiding).

Symptomen: irritatie van de slijmvliezen, maagdarmklachten (boeren, misselijkheid, braken), hoesten, kortademigheid en duizeligheid, bedwelming tot slaperigheid of bewusteloosheid.

Eerste hulp

 • Bij inslikken: mond spoelen met water, daarna slokjes water drinken. In geen geval braken opwekken!

  Als het hoesten aanhoudt omdat aspiratie wordt vermoed, kiest u 144.

 • Bij oogcontact: zorgvuldig afspoelen onder stromend lauw water gedurende ca. 10 minuten, bij aanhoudende klachten oogarts laten nakijken.
 • Bij huidcontact: spoelen met water en zeep, doorweekte kleding vervangen.

Populair per onderwerp