Gezondheidssysteem - Gezondheidszorg

Inhoudsopgave:

Gezondheidssysteem - Gezondheidszorg
Gezondheidssysteem - Gezondheidszorg

Video: Gezondheidssysteem - Gezondheidszorg

Video: Gezondheidssysteem - Gezondheidszorg
Video: Het Belgische gezondheidszorgsysteem nader uitgelegd 2023, Juni-
Anonim

Het zorgsysteem in één oogopslag

Gezondheidsbescherming is een openbare taak in Oostenrijk en het gezondheidssysteem is openbaar georganiseerd. Dit betekent: de federale overheid, staten, gemeenten, sociale verzekeringen en juridische belangengroepen (bv. Kamers, belangenbehartiging van patiënten enz.) Zijn verantwoordelijk voor verschillende deelgebieden van het gezondheidssysteem: bv. Wetgeving, administratie, financiering, dienstverlening, kwaliteitscontrole, opleiding, enz. De gezondheidsdiensten worden geleverd door zowel evenals verstrekt door particuliere instellingen.

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • Wie heeft er toegang tot gezondheidszorg?
  • Voordelen voor sociale ziektekosten- en ongevallenverzekeringen
  • Poliklinische en intramurale zorg
  • Gezondheidsbevordering en preventie
  • Organisatie en financiering van het gezondheidssysteem
  • Regelgevers van gezondheidsstelsels - gericht op gezondheid
  • Financiële zekerheid van het systeem

De uitgaven voor gezondheidszorg worden voornamelijk gefinancierd uit openbare middelen - namelijk sociale bijdragen en belastinggeld - en uit particuliere bijdragen. Particuliere fondsen omvatten bijvoorbeeld receptkosten, dagvergoedingen voor ziekenhuisverblijven, eigen risico of particuliere ziektekostenverzekering. De sociale verzekering wordt gefinancierd door bijdragen van de verzekerde; in het geval van werknemers betalen werkgevers ook bijdragen.

Wie heeft er toegang tot gezondheidszorg?

Een essentieel kenmerk van het Oostenrijkse gezondheidssysteem is gelijke en gemakkelijke toegang tot alle gezondheidsdiensten voor iedereen, ongeacht leeftijd, woonplaats, afkomst en sociale status, en ongeacht het type of de omvang van de diensten. Dit wordt in wezen mogelijk gemaakt door de solidariteitsfinanciering, die zowel geregeld is in het sociaal recht en het socialezekerheidsrecht als in bijkomende overeenkomsten (bv. Overeenkomsten volgens art. 15a B-VG tussen de federale overheid en de federale staten) (solidariteitsbeginsel).

Het socialezekerheidsstelsel is een hoeksteen van het gezondheidszorgsysteem. Het omvat de takken van ziektekosten-, ongevallen- en pensioenverzekeringen en is gebaseerd op het model van verplichte verzekering. Dankzij de wettelijke verplichte verzekering is bijna de hele bevolking beschermd door een ziektekostenverzekering. Naast de sociale ziektekostenverzekering kan er een aanvullende particuliere verzekering worden afgesloten.

In principe is de verplichte verzekering gekoppeld aan betaald werk en kunnen gezinsleden of levenspartners ook worden verzekerd. Er zijn ook regels voor gepensioneerden en werklozen. Zelfverzekering is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk in het Oostenrijkse socialezekerheidsstelsel. Mensen zonder ziektekostenverzekering moeten de gezondheidsdiensten zelf betalen, behalve de eerste hulp.

Voordelen voor sociale ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

De gezondheidszorg voor de Oostenrijkse bevolking wordt gedekt door een sociale gezondheids- en ongevallenverzekering. Uw diensten omvatten bijvoorbeeld: medische hulp (ambulante zorg), ziekenhuiszorg (intramurale zorg), medische revalidatie, medicatie, medische thuisverpleging en verloskunde, psychotherapie en klinisch-psychologische diagnostiek, behandelingen door medisch-technische diensten, moeder-kind paspoort Onderzoeken, gezondheids- en preventieve onderzoeken, reis- en transportkosten, subsidies voor medische hulpmiddelen, ziekengeld, kraamgeld bij bevalling of medische behandeling na een ongeval.

Een nauwkeurig overzicht van de ziektekosten- en ongevallenverzekeringen vindt u op en op de socialeverzekeringswebsite.

Poliklinische en intramurale zorg

De ambulante medische zorg van de bevolking vindt plaats op drie manieren: Het grootste deel wordt in hun praktijk overgenomen door huisartsen, specialisten en tandartsen. Ongeveer de helft van de huisartsen heeft contracten met een of meer zorgverzekeraars. Tot het zogenaamde “extramurale gebied” van de ambulante zorg behoren ook de poliklinische afdelingen van de zorgverzekeraars en andere (particulier beheerde) zelfstandige poliklinieken. Daarnaast zijn er in de ziekenhuizen poliklinische afdelingen van ziekenhuizen (“intramuraal gebied”) voor ambulante zorg. Onder ambulante zorg vallen ook geneeswijzen en hulpmiddelen. Poliklinische zorg wordt verleend door andere gezondheidsberoepen,zoals bedrijfs- en fysiotherapeuten, verloskundigen, logopedisten, etc.

Zie Een dokter bezoeken voor meer informatie.

De eerstelijnszorg dicht bij huis wordt uitgebreid met multi-professionele en interdisciplinaire gezondheidscentra. Meer informatie is te vinden op www.mehrgesundheit.gv.at en www.pve.gv.at.

Intramurale medische zorg voor de Oostenrijkse bevolking wordt verleend door openbare, particuliere ziekenhuizen zonder winstoogmerk en puur particuliere ziekenhuizen. De exploitanten of sponsors van de ziekenhuizen zijn de federale staten met hun nationale bedrijven, gemeenten of verenigingen van gemeenten, religieuze gemeenschappen (confessionele sponsors), sociale verzekeringsmaatschappijen of particuliere sponsors.

Zie voor meer informatie de website Ziekenhuizen in cijfers en Ziekenhuisopname.

Gezondheidsbevordering en preventie

Winst voor de bevolking in gezonde levensjaren kan niet alleen worden bereikt door meer gezondheidszorg, maar ook door effectieve gezondheidsbevordering en preventie. In deze context werd gezondheidsbevordering verankerd als een verplichte taak van de sociale ziekteverzekering. Het doel is om de ontwikkeling van gezonde leefruimtes te bevorderen en gezond gedrag te ondersteunen.

Maatregelen en initiatieven voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Oostenrijk zijn sinds 1998 verankerd in de Health Promotion Act. Het Healthy Austria Fund (FGÖ) is het landelijke contactpunt voor gezondheidsbevordering en preventie. Hij promoot projecten en voert voorlichtingscampagnes op deze gebieden. De ontwikkeling van gezondheidspromotieprojecten is ook een taak van de deelstaten.

Meer informatie vind je op de website van de sociale zekerheid en in het artikel De gezondheidsadministratie van de federale staten.

Organisatie en financiering van het gezondheidssysteem

De verantwoordelijkheden voor het ontwerp van het gezondheidssysteem zijn in wezen verdeeld tussen de federale, staats-, lokale en sociale zekerheid als een autonome instantie. De federale overheid is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wetgeving - in de ziekenhuissector alleen voor basiswetgeving - voor de gezondheidsberoepen, voor volksgezondheid en geneesmiddelen, voor de gezondheid van de consument (bv. Voedselveiligheid, genetische manipulatie) en voor andere kwesties in het nationale gezondheidssysteem. Staatsaangelegenheden zijn bijvoorbeeld de uitvoeringswetgeving of het verlenen van ziekenhuiszorg. Bovendien wordt de gezondheidsadministratie grotendeels uitgevoerd door de deelstaten en gemeenten. De sociale verzekering regelt onder meer het aanbod van huisartsen samen met de medische vereniging. De financiering van de openbare gezondheidszorg is ook geregeld tussen het socialezekerheidsstelsel en de federale, staats- en lokale overheden.

De verdeling van verantwoordelijkheden in het gezondheidssysteem vereist dat de verantwoordelijken belangrijke beslissingen met elkaar coördineren. Hiervoor worden overeenkomsten en contracten gesloten - bijvoorbeeld de overeenkomst volgens art. 15a B-VG over de organisatie en financiering van het gezondheidszorgsysteem. Dit is een binnenlands contract voor bepaalde tijd tussen de federale overheid en de negen deelstaten waarin belangrijke randvoorwaarden worden vastgelegd. Zie Health Reform - Targeting Health voor meer informatie.

Regelgevers van gezondheidsstelsels - gericht op gezondheid

Het Federaal Agentschap voor de Gezondheid (BGA) werd opgericht als het centrale orgaan voor de planning, controle en financiering van het gezondheidssysteem tijdens de hervorming van de gezondheidszorg in 2005. De organen van de BGA zijn de Federal Target Control Commission en het Permanent Coördinatiecomité.

In de deelstaten zijn staatsgezondheidsfondsen opgericht. Ze implementeren de principes ontwikkeld door de BGA. De overeenkomstige organen van het staatsgezondheidsfonds zijn de staatsgezondheidsplatforms en de staatscommissie voor doelcontrole.

In de loop van de gezondheidshervorming die in 2013 van start ging, werd een doelgroepcontrolesysteem opgezet om gezamenlijk de structuur, de organisatie en de financiering van de Oostenrijkse gezondheidszorg te controleren. Als rechtsgrondslag dienen binnenlandse contracten (overeenkomsten volgens art. 15a B-VG) die op regelmatige tijdstippen worden afgesloten tussen de federale overheid en de deelstaten - inclusief de sociale zekerheid. In deze overeenkomsten over target control health, gezondheidsbeleid principes, structuur, inhoud en proces van target control health en de noodzakelijke besluitvormingsstructuren op federaal en staatsniveau - een federale doelcontrolecommissie en negen staatsdoelcontrolecommissies - zijn verankerd. Zie Health Reform - Targeting Health voor meer informatie.

Financiële zekerheid van het systeem

Het gezondheidssysteem wordt gefinancierd door een mix van inkomensafhankelijke sociale zekerheidsbijdragen, fiscaal gefinancierd overheidsgeld en particuliere bijbetalingen in de vorm van directe en indirecte kosten. Deze op solidariteit gebaseerde financiering zorgt voor eerlijke toegang tot gezondheidsdiensten, ongeacht inkomen, leeftijd, geslacht of afkomst.

Zie voor meer informatie: Public Health Funding.

Populair per onderwerp