Hospice En Palliatieve Zorg - Sociale Ondersteuning

Inhoudsopgave:

Hospice En Palliatieve Zorg - Sociale Ondersteuning
Hospice En Palliatieve Zorg - Sociale Ondersteuning

Video: Hospice En Palliatieve Zorg - Sociale Ondersteuning

Video: Hospice En Palliatieve Zorg - Sociale Ondersteuning
Video: Hospice Kuria 2023, Juni-
Anonim

Hospice en palliatieve zorg: sociale ondersteuning

Met name maatschappelijk werkers bieden sociale ondersteuning in hospice- en palliatieve zorg. U kunt mensen met ernstige, ongeneeslijke ziekten helpen om zelfstandig en waardig vorm te geven aan de laatste levensfase. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke omgeving en de individuele mogelijkheden van de getroffenen.

Een maatschappelijk werker ondersteunt zieke mensen en mensen om hen heen met verschillende organisatorische en psychosociale uitdagingen. Dit omvat sociaal recht (bijv. Verzekeringsclaims of sociale uitkeringen) en financiële kwesties, evenals de organisatie van ondersteuningsopties thuis of in een zorginstelling. Hij / zij kan ook ondersteuning bieden bij het omgaan met stressvolle situaties en crises.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Thuiszorg
 • Zorgvoorzieningen: advies en coördinatie
 • Supply planning als onderdeel van ontslagmanagement in het ziekenhuis
 • Hulp bij het vinden van een zorginstelling voor familieleden
 • Ondersteuning bij financiële uitdagingen
 • Advies over sociaal recht
 • conflictbeheersing

Thuiszorg

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken, moeten vaak enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Een maatschappelijk werker ondersteunt getroffenen en naasten met onder meer:

 • Coördinatie van poliklinische controles en gedeeltelijke intramurale verblijven (bijv. Zorg in een dagkliniek of vakantiezorg),
 • Zoek een daghospice,
 • Organisatie van huishoudelijke hulp of mantelzorgers,
 • herontwerp van het appartement / huis voor mensen met een handicap,
 • Registratie bij "Meals on Wheels",
 • Aanvraag voor een gehandicaptenpas,
 • Inkoop van hulpmiddelen en medische hulpmiddelen en
 • Hulp bij noodgevallen bestellen ("noodknop").

Ze kunnen ook werkende familieleden adviseren die thuis voor hun zieke familieleden willen zorgen.

Zorgvoorzieningen: advies en coördinatie

Als thuiszorg niet meer mogelijk is, geeft een maatschappelijk werker informatie over zorgvoorzieningen (bijv. Afdeling palliatieve zorg, intramuraal hospice of verpleeghuis). Indien nodig kan hij / zij ook de plaatsing van een patiënt in een zorginstelling organiseren.

Supply planning als onderdeel van ontslagmanagement in het ziekenhuis

Het ontslagmanagement van een ziekenhuis of een andere medische voorziening werd opgezet om na ontslag verdere medische en verpleegkundige zorg te organiseren. De begeleidende maatschappelijk werker betrekt de patiënt of naasten en familieleden (bv. Vrienden) zo goed mogelijk bij dit proces. Zie Ontslagdag voor meer informatie.

Hulp bij het vinden van een zorginstelling voor familieleden

Als een terminaal zieke persoon niet langer voldoende voor zijn familieleden (bv. Kinderen of echtgenoot) kan zorgen, is het mogelijk om samen met een maatschappelijk werker verdere zorg te plannen. Het doel is om de ondersteuning aan huis zo lang mogelijk te organiseren.

Een maatschappelijk werker kan ook adviseren over de coördinatie van huisvesting met familieleden of vrienden van de betrokkene. Als de zorg gepland is in een instelling (bijv. Verpleeghuis of kindertehuis), kan hij / zij voorzieningen voorstellen en contacten leggen. Indien nodig kan het bureau jeugdzorg geraadpleegd worden bij het plannen van zorg aan minderjarige familieleden. Zorg voor nabestaanden na overlijden kan ook samen worden gepland.

Zie Familieleden en gezinsleden voor meer informatie.

Ondersteuning bij financiële uitdagingen

Het veiligstellen van iemands financiële middelen is erg belangrijk in sociaal werk. Een maatschappelijk werker kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het opstellen van een pensioenaanvraag of helpen bij een aanvraag voor minimuminkomen.

Een maatschappelijk werker kan ook de kostendekking van hulpmiddelen en hulpmiddelen coördineren, maar ook huishoudelijke hulp en mantelzorgers.

Hij / zij geeft ook informatie over werkkwesties voor de getroffenen en hun verzorgers of familieleden - bijv. In het geval van baanverlies of gepland verlof voor het gezinshospice.

Advies over sociaal recht

Een maatschappelijk werker kan informatie verstrekken over verzekeringsrechten, minimuminkomen en sociale uitkeringen. Indien nodig kunnen de aanvragen samen met de patiënt of hun naasten worden gedaan.

Daarnaast adviseert zij / hij bij vragen over:

 • Levende wil,
 • Vertegenwoordiging van volwassenen en zorgvolmacht,
 • Zorg,
 • Wil en erfenis.

conflictbeheersing

Stressvolle situaties zoals een levensbedreigende ziekte gaan vaak gepaard met conflicten. Een maatschappelijk werker kan hier bemiddelen, oplossingen aandragen en ondersteuning bieden aan getroffenen in crisissituaties.

Populair per onderwerp