Wanneer En Hoe Vaak Naar De Kinderarts?

Inhoudsopgave:

Wanneer En Hoe Vaak Naar De Kinderarts?
Wanneer En Hoe Vaak Naar De Kinderarts?

Video: Wanneer En Hoe Vaak Naar De Kinderarts?

Video: Wanneer En Hoe Vaak Naar De Kinderarts?
Video: Kijken bij de Kinderarts in Meander Medisch Centrum 2023, Maart
Anonim

Bezoek aan de kinderarts - wanneer en hoe vaak?

Er zijn verschillende redenen die een bezoek aan de kinderarts noodzakelijk maken. Naast preventieve maatregelen zoals moeder-kind slagen voor examens of vaccinaties, geven verschillende afwijkingen en ziekteverschijnselen aanleiding tot een bezoek aan de praktijk van de kinderarts. De klachten van jonge patiënten zijn niet altijd duidelijk toe te wijzen aan ouders. Daarom geldt het principe: beter een keer te vaak dan een keer te weinig naar de kinderarts.

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • Wanneer naar de kinderarts?
  • Wanneer naar het ziekenhuis
  • Hoe vaak naar de kinderarts?

Wanneer naar de kinderarts?

Regelmatige bezoeken aan de kinderarts dienen enerzijds om gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten te bieden. Dit omvat onder meer de zorg en ondersteuning bij vragen over vaccinaties, borstvoeding, voeding, allergieën en intoleranties en het uitvoeren van preventieve onderzoeken. Deze worden opgenomen in het moeder-kindpaspoort tot het kind vijf jaar oud is. Meer over het onderwerp: moeder-kindpas

Daarnaast kunnen er nog vele andere redenen zijn die een bezoek aan de kinderarts noodzakelijk maken, zoals ziekteverschijnselen, ontwikkelingsstoornissen of andere afwijkingen. Ziekteverschijnselen kunnen met name niet altijd duidelijk worden toegewezen aan baby's en peuters; het is vaak moeilijk te zeggen of medische hulp nodig is. Zelfs oudere kinderen kunnen niet altijd betrouwbaar aangeven waar het pijn doet of welke symptomen ze hebben. Kinderen hebben bijvoorbeeld vaak de neiging om verschillende symptomen te verenigen als "buikpijn".

Over het algemeen worden kinderen en jongeren tot 18 jaar opgevangen door specialisten in de kindergeneeskunde. De reden voor een bezoek aan de kinderarts is bijvoorbeeld het observeren van uw kind

  • hoge koorts heeft die niet goed reageert op medicatie
  • Weigerden te eten of te drinken,
  • klaagt over pijn die niet kan worden verlicht (bijv. door afleiding, spelen, zorgen),
  • gedraagt zich duidelijk anders dan normaal (bijvoorbeeld verward of lusteloos).

Symptomen zoals koorts die meerdere dagen aanhoudt zonder verbetering, oorpijn, pijn of afwijkingen bij het urineren, huiduitslag, gewichtsveranderingen, ondraaglijke hoest en kortademigheid, moeten altijd door een arts worden opgehelderd.

Kortom, bij ziekte of twijfel: beter een keer te vaak dan een keer te weinig naar de kinderarts.

Wanneer naar het ziekenhuis

In alle acute gevallen zijn buiten de gebruikelijke kantooruren de poliklinische afdelingen van de kinderziekenhuizen bereikbaar. Bij ernstige ziekten of verwondingen dienen deze direct bezocht te worden. Houd er rekening mee dat de capaciteiten daar zeer beperkt zijn en onder bepaalde omstandigheden kan een langere wachttijd worden verwacht!

Bel in geval van nood de ambulance op 144. Meer over het onderwerp: noodsituaties bij kinderen

Hoe vaak naar de kinderarts?

De moeder-kindpas dient als basis voor de eerste bezoeken van de baby aan de kinderarts. Om aanspraak te kunnen maken op het volledige bedrag van de kinderopvangtoeslag moeten de eerste tien moederkind-examens zijn behaald (de eerste vijf examens vinden plaats tijdens de zwangerschap). Ook de overige examens in de moeder-kindpas zijn van belang voor uw kind om ongewenste ontwikkelingen tijdig te signaleren. Dit geldt met name voor aandachtsstoornissen, reacties op de omgeving, speelgedrag etc. Maar ook de ontwikkeling van taal, motoriek en algemeen gedrag moet worden geobserveerd, evenals lichamelijke ontwikkelingen. Omdat alleen een vroege diagnose van ontwikkelingsstoornissen vertragingen in de noodzakelijke therapeutische maatregelen voorkomt.

Als deze afwijkingen en stoornissen al in de vroege kinderjaren worden herkend, kunnen ouders samen met artsen, psychologen of therapeuten actie ondernemen voordat het kind naar school gaat. Bij ziektegerelateerde aandoeningen zijn de kosten sociaal verzekerd. Bij pure ontwikkelingsstoornissen vergoedt de sociale verzekering de kosten niet of slechts gedeeltelijk.

Een medisch consult voor of aan het begin van de puberteit is ook zinvol. De onderwerpen zijn onder meer alcohol, drugs en seksualiteit.

Populair per onderwerp