Aftrekbaar In Ziekenhuis - Kosten In Ziekenhuis

Inhoudsopgave:

Aftrekbaar In Ziekenhuis - Kosten In Ziekenhuis
Aftrekbaar In Ziekenhuis - Kosten In Ziekenhuis

Video: Aftrekbaar In Ziekenhuis - Kosten In Ziekenhuis

Video: Aftrekbaar In Ziekenhuis - Kosten In Ziekenhuis
Video: Tip: ziektekosten vaak aftrekbaar 2023, Juni-
Anonim

Wat kost het verblijf in het ziekenhuis?

Soms is opname in het ziekenhuis nodig voor de behandeling van een ziekte. De zogenaamde intramurale zorg kan verleend worden in een openbaar en non-profit ziekenhuis (“fund ziekenhuis”) of in een privé non-profit ziekenhuis. Dit brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor het medisch onderzoek en de behandeling van de patiënt, de noodzakelijke geneeswijzen, verzorging, accommodatie of maaltijden.

De ziekenhuisaanbieders verrekenen deze kosten met de financiers - vooral sociale zekerheid, staten, federale overheid. Patiënten met een sociale verzekering hoeven slechts één bijdrage per dag te betalen voor een ziekenhuisverblijf in de algemene ereloonklasse. Deze bijdrage in de ziekenhuiskosten (verblijfsbijdrage) kan in de deelstaten verschillen. Voor de berekening van de kostenbijdrage gelden wettelijke regels. Het raamwerk voor de berekening van de kostenbijdrage is wettelijk vastgelegd. Bij ziekenhuisverblijf in de speciale klasse dienen de bijkomende kosten privé betaald te worden.

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • Hoe worden de kostenbijdragen berekend?
  • Wanneer moet ik de ziekenhuiskosten zelf betalen?

Hoe worden de kostenbijdragen berekend?

De ziekenhuizen of ziekenhuisaanbieders (bv. Staten, gemeenten, religieuze ordes) berekenen de kostenbijdragen van een patiënt voor het ziekenhuisverblijf (institutionele zorg) in de algemene ereloonklasse op basis van de wettelijke voorschriften van de federale en deelstaatregeringen.

Basisbepalingen over de kostenbijdragen zijn te vinden in § 27 en § 27a van de federale wet op ziekenhuizen en kuuroorden (KAKuG). Ze beschrijven welke kostenbijdragen in de algemene ereloonklasse door de ziekenhuisautoriteiten kunnen worden verrekend en stellen een maximumlimiet vast. Een bepaalde kostenbijdrage kan jaarlijks worden gevaloriseerd, dwz aangepast volgens de consumentenprijsindex. De deelstaatregeringen stellen de toepasselijke kostenbijdragen voor een ziekenhuisverblijf in verordeningen vast. De kostenbijdragen in de deelstaten bedragen momenteel ongeveer 13 euro.

Patiënten betalen de kostenbijdrage per zorgdag aan het betreffende ziekenhuis. Deze bijdrage wordt per patiënt gedurende maximaal 28 dagen per kalenderjaar geïnd. Vanaf de 29ste dag draagt de sociale zekerheid alle kosten.

De kostenbijdrage is onafhankelijk van de respectieve sociale zekerheid. Het kan ofwel rechtstreeks in het ziekenhuis contant worden betaald (soms ook mogelijk met een bankkaart) of via een betalingsbewijs.

Let op Ook de dagen van opname en ontslag worden als opvangdagen aangemerkt, ongeacht hoeveel uur het ziekenhuis op die dagen heeft geduurd.

Wat zijn de uitzonderingen?

Het tarief voor institutionele zorg geldt niet voor onder meer:

  • voor patiënten die zijn vrijgesteld van de receptvergoeding (maar niet als de bovengrens van de receptvergoeding wordt overschreden); deze uitzondering geldt niet voor meeverzekerde familieleden,
  • bij intramurale opname met het oog op orgaandonatie,
  • bij intramurale opname in verband met moederschap,
  • voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of
  • in het geval van mensen voor wie er een bijzondere behoefte is aan sociale bescherming.

Particuliere contractziekenhuizen

Ook bij ziekenhuisverblijf in de algemene ereloonklasse in een particulier contractziekenhuis hoeft de patiënt alleen een bijdrage in de kosten te betalen.

Neem voordat u gebruik maakt van diensten in een privéziekenhuis contact op met uw verantwoordelijke socialezekerheidsinstantie om erachter te komen onder welke voorwaarden en voor welk bedrag een terugbetaling mogelijk is.

Welke voorschriften gelden voor begeleiders

Ook is er de mogelijkheid om als begeleider in het ziekenhuis opgenomen te worden (bijv. Het begeleiden van moeder / vader met kinderen). De kosten van verblijf en maaltijden in een ziekenhuis als begeleider worden niet vergoed door de sociale verzekeringen. Hiervoor worden door de ziekenhuizen vaste tarieven per dag in rekening gebracht. Elk voedsel dat wordt geconsumeerd, is ook verschuldigd.

Let op: Op de website van ÖGK vindt u informatie over de geldende kostenbijdragen per opvangdag. Ook de patiëntenboekhoudafdelingen van de respectievelijke ziekenhuizen kunnen informatie verstrekken.

Wanneer moet ik de ziekenhuiskosten zelf betalen?

Bijzondere klasse

De bijkomende kosten voor een ziekenhuisverblijf in de speciale klasse dienen privé betaald te worden en worden niet vergoed door de sociale verzekeringen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medisch specialistisch honorarium, operatiekosten of vergoedingen voor bijzondere zorg.

Behandelingen die medisch niet noodzakelijk zijn

Er zijn ook behandelingen in ziekenhuizen die niet onder de sociale zekerheid vallen. Deze omvatten behandelingen die niet als genezende behandelingen worden beschouwd - zoals cosmetische chirurgie, abortus zonder medische noodzaak of sterilisatie zonder medische noodzaak.

Voor sommige therapieën moet aan bepaalde criteria worden voldaan, zodat de sociale verzekering de kosten kan dekken. Hieronder valt bijvoorbeeld het inbrengen van een maagband tegen overgewicht (obesitas).

Meer informatie: Financiering van de volksgezondheid.

Populair per onderwerp