Recht Op Behandeling

Inhoudsopgave:

Recht Op Behandeling
Recht Op Behandeling

Video: Recht Op Behandeling

Video: Recht Op Behandeling
Video: Recht op menswaardige behandeling 2023, Mei
Anonim

Recht op behandeling

Ongeveer 98 procent van de inwoners van Oostenrijk wordt beschermd door een ziektekostenverzekering dankzij de verplichte wettelijke verzekering. Onder bepaalde voorwaarden dekken de zorgverzekeraars de kosten van gezondheidsdiensten voor hun verzekerden met eigen risico of eigen bijdragen. De zorgverzekeraars zorgen voor zogenaamde verplichte en vrijwillige uitkeringen. De zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om de verplichte diensten te verlenen en patiënten hebben een afdwingbare juridische claim. Dit betekent dat een verplichte uitkering ook kan worden aangesproken als de zorgverzekeraar deze geheel of gedeeltelijk weigert te verstrekken. Vrijwillige diensten zijn bijvoorbeeld spabehandelingen of herstellingsverblijven; er is geen wettelijke aanspraak op.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Verplichte ziektekostenverzekering
 • Goedkeuring van medicatie waarvoor een hoofdarts vereist is
 • Bruikbare beslissing

Verplichte ziektekostenverzekering

De verplichte prestaties van de ziektekostenverzekering omvatten:

 • Medische behandeling,
 • Ziekenhuiszorg,
 • Ziekengeld en moederschapsuitkering,
 • Kinderopvangtoeslag,
 • Kaakregulatie, tandheelkundige behandelingen en kunstgebitten,
 • Medische hulpmiddelen en hulpmiddelen of
 • Reis-, reis- en transportkosten.

Volgens de Algemene Sociale Verzekeringswet (artikel 133 ASVG) moet medische behandeling "voldoende en passend zijn, maar niet verder gaan dan nodig". Voor medische behandelingen hebben de zorgverzekeraars bepaalde voorwaarden vastgelegd waaronder de kosten van de dienst gedekt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het therapeutische effect en het voordeel van een bepaalde behandeling. Artsen moeten deze voorschriften naleven bij het voorschrijven van een behandeling. Voor bepaalde medische maatregelen (bv. Complexe onderzoeken, dure medicatie) is vaak de goedkeuring van een arts vereist. In bepaalde gevallen moet de behandelende arts dat verantwoording afleggen aan de hoofd medische dienst van de zorgverzekeraarwaarom een bepaald onderzoek of behandeling nodig is.

Goedkeuring van medicatie waarvoor een hoofdarts vereist is

Artsen in de privépraktijk gebruiken voor het voorschrijven van medicijnen een speciaal register, de zogenaamde Vergoedingscode (EKO). Dit omvat alle medicijnen die zijn goedgekeurd en verkrijgbaar in Oostenrijk en die worden betaald door de zorgverzekeraar. De meeste medicijnen zijn vrij verkrijgbaar. Voor medicatie waarbij een hoofdarts nodig is, dient vooraf toestemming te worden verkregen van de hoofd- en medische controledienst van de zorgverzekeraar. Artsen kunnen hiervoor gebruik maken van de Social Security Pharmaceutical Approval Service (ABS). De arts moet in elk individueel geval aan de zorgverzekeraar uitleggen waarom de medicatie die onder de verplichting van een hoofdarts valt, is voorgeschreven. Zie Het recept voor meer informatie.

Opmerking Informatie over medicijnen (bijv. Prijzen, actieve ingrediënten, verpakkingsgrootten, gebruiksaanwijzingen) is te vinden onder Diensten drug zoeken met behulp van de tools "Vergoedingscode" en "Register geneeskundige specialiteiten".

Bruikbare beslissing

Als een medicijn of andere verplichte dienst wordt geweigerd door de zorgverzekeraar, kan de patiënt een melding vragen bij de zorgverzekeraar. Een informele brief met de datum en handtekening van de patiënt, waarin de geweigerde dienst wordt vermeld, is voldoende. De zorgverzekeraar moet de afwijzing binnen twee weken in een mededeling motiveren. U kunt tegen deze beslissing gratis juridische stappen ondernemen bij de bevoegde arbeidsrechtbank en de sociale rechtbank of bij de regionale rechtbanken.

Extra informatie:

Voor advies en informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het advocatenkantoor voor patiënten (vertegenwoordiging voor de rechtbanken is echter niet mogelijk) en de arbeidskamers (in sommige gevallen vertegenwoordigd voor de rechtbank in zaken met betrekking tot het socialezekerheidsrecht).

Populair per onderwerp