Beroepsrevalidatie

Inhoudsopgave:

Beroepsrevalidatie
Beroepsrevalidatie

Video: Beroepsrevalidatie

Video: Beroepsrevalidatie
Video: Het beroep van verpleegkundige 2023, Juni-
Anonim

Beroepsrevalidatie

Terwijl medische revalidatie gericht is op het herstellen van fysieke of mentale prestaties na een ongeval of ziekte, ligt de focus van arbeidsrevalidatie op het bevorderen van re-integratie op de arbeidsmarkt.

Maatregelen op het gebied van arbeidsrevalidatie zijn bedoeld om de getroffenen in staat te stellen weer voet aan de grond te krijgen in hun vorige beroep of om in een ander werkgebied te gaan werken…

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Doel van beroepsrevalidatie
 • Maatregelen voor beroepsrevalidatie
 • Algemene vereisten
 • Aan wie kan ik vragen?

Doel van beroepsrevalidatie

Het doel van beroepsrevalidatie is om mensen met een handicap in staat te stellen (door middel van verdere beroepsopleidingsmaatregelen of omscholing) hun vorig beroep of, indien niet mogelijk, een nieuw beroep uit te oefenen, en zo te zorgen voor permanente integratie in werk, beroep en samenleving inschakelen.

Maatregelen voor beroepsrevalidatie

Er zijn in principe verschillende mogelijkheden om professioneel weer actief te worden. Er zijn maatregelen die geacht worden de baan te behouden, maar ook opleidingen en bijscholing die de betrokkenen nieuwe professionele perspectieven kunnen bieden. Bij het selecteren van de maatregelen wordt rekening gehouden met individueel verschillende factoren zoals geschiktheid, helling of eerdere activiteit. Deze maatregelen kunnen alleen worden uitgevoerd of naast medische revalidatie die al heeft plaatsgevonden.

Diensten voor beroepsrevalidatie omvatten:

 • Help mee om een baan te behouden of te krijgen
 • Bevordering van werkgelegenheid
 • Maatregelen om een baan te vinden
 • professionele aanpassing, training, opleiding en omscholing
 • Aanpassing van de werkplek

Algemene vereisten

Maatregelen op het gebied van bedrijfsrevalidatie op het gebied van sociale verzekeringen kunnen worden verstrekt door een ongevallenverzekeringsinstelling (in verband met een arbeidsongeval of een beroepsziekte) of door een pensioenverzekeringsinstelling. Bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid bestaat er wettelijk recht op beroepsrevalidatie als aan de verzekeringseisen is voldaan.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

In januari 2014 werd een grondige hervorming van de wet op het invaliditeitspensioen voor werknemers van kracht met als doel mensen langer aan het werk te houden en het aantal invaliditeitspensioenen te verminderen. Het principe van "revalidatie vóór pensionering" moet naar voren komen. Een beperkte toekenning van een arbeidsongeschiktheids- of arbeidsongeschiktheidspensioen is niet meer mogelijk voor verzekerden geboren na 1.1.1964. In plaats daarvan worden revalidatietoelagen of herscholingstoelagen toegekend.

Voor werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt of arbeidsongeschikt zijn, die hun aangeleerde beroep niet meer kunnen uitoefenen en voor wie maatregelen op het gebied van beroepsrevalidatie passend en redelijk zijn, dient beroepsmatige omscholing plaats te vinden (maar niet onder het vorige kwalificatieniveau). De omscholingstoelage wordt verstrekt als een uitkering. De arbeidsmarktdienst is verantwoordelijk voor de berekening, toekenning en uitbetaling van de omscholingstoelage en de uitvoering van de maatregelen voor beroepsrevalidatie.

Aan wie kan ik vragen?

Een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheids- of arbeidsongeschiktheidspensioen die wordt ingediend bij de pensioenverzekeringsinstelling is primair een aanvraag voor revalidatie. Om in aanmerking te komen voor maatregelen voor beroepsrevalidatie onafhankelijk van een aanvraag voor een pensioen, moeten de getroffenen een revalidatieaanvraag indienen.

Verschillende instanties zijn verantwoordelijk voor maatregelen voor beroepsherstel. Maatregelen voor bedrijfsrevalidatie op het gebied van sociale verzekeringen kunnen worden goedgekeurd door een ongevallenverzekeringsinstelling (AUVA, BVAEB, SVS) - in verband met een arbeidsongeval of een beroepsziekte - of door een pensioenverzekeringsinstelling - na een privé- of vrijetijdsongeval of ziekte (bv. PVA).

Naast de socialezekerheidsinstanties zijn er nog andere rehabilitatiebureaus, zoals de Arbeidsmarktdienst (AMS), de federale sociale voorzieningen of de respectievelijke deelstaatregeringen. Wie een revalidatieprovider is, wordt geregeld in de federale wet op gehandicapten. De grootste en belangrijkste contractpartner van de revalidatieverstrekker is het Beroepsonderwijs en Revalidatiecentrum (BBRZ) voor het aanbieden van beroepsrevalidatiemaatregelen.

Let op Tijdens beroepsrevalidatie zonder wettelijke aanspraken ontvangt u een transitievergoeding om in uw levensonderhoud te voorzien. De transitievergoeding wordt maandelijks achteraf betaald.

Populair per onderwerp