Revalidatietoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Inhoudsopgave:

Revalidatietoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden
Revalidatietoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Video: Revalidatietoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Video: Revalidatietoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden
Video: Фильм 14+ «История первой любви» Смотреть в HD 2023, Juni-
Anonim

Aanvraag voor medische revalidatie

Bij veel ernstige ziekten (bv. Beroerte, hartaanval) of na medische ingrepen (bv. Ruggengraatoperatie) zijn soms verdere medische maatregelen nodig voor het herstel van de patiënt na de acute behandeling. Het doel van medische revalidatie is om patiënten weer in staat te stellen een zelfstandig leven te leiden, zo mogelijk zonder hulp van buitenaf, en een passende plaats in de samenleving in te nemen…

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Wanneer is er recht op medische revalidatie?
 • toepassing
 • Aanvraagformulier om te downloaden
 • Afwijzing van een aanvraag
 • Hoe worden de kosten gedekt?
 • Reis- en transportkosten

Wanneer is er recht op medische revalidatie?

Medische revalidatiemaatregelen worden aan de verzekerde toegekend als er zonder deze maatregelen in de voorzienbare toekomst een risico bestaat op invaliditeit (werknemers), arbeidsongeschiktheid (werknemers) of arbeidsongeschiktheid (handelaars en boeren). Er is recht op medische revalidatiemaatregelen in verband met een pensioenaanvraag als de persoon tijdelijk arbeidsongeschikt is gedurende ten minste zes maanden en er geen recht is op maatregelen voor beroepsrevalidatie of als deze onredelijk en passend zijn.

toepassing

Medische revalidatiemaatregelen worden alleen verleend op basis van een aanvraag. De revalidatieaanvraag gebeurt via de behandelende arts of in het acute ziekenhuis nadat de noodzaak tot revalidatie is vastgesteld. De arts vertelt u welke verzekeringsmaatschappij (pensioen-, ongevallen- of ziektekostenverzekering) verantwoordelijk is voor uw zaak. U kunt het vereiste formulier verkrijgen bij uw arts of op de website van de sociale zekerheid.

Let op Het is mogelijk om aanvragen in te dienen bij elke socialeverzekeringsmaatschappij - ook als een andere verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk verantwoordelijk is. In dat geval wordt de aanvraag doorgestuurd naar de verantwoordelijke verzekeraar ("Allsparenservice").

De patiënt dient de aanvraag zelf in Op de achterkant van het aanvraagformulier legt de arts uit waarom medische revalidatie noodzakelijk is en wat het doel is.

Let op Na een operatie wegens acute ziekte of na een ongeval kan de ziekenhuisarts een aanvraag voor een vervolgbehandeling indienen bij de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar.

Jurisdictie

Voor medische revalidatie kunnen verschillende verzekeringsmaatschappijen worden ingezet:

 • Ongevallenverzekering (bijv. AUVA)
 • Pensioenverzekering (bijvoorbeeld PVA)
 • Ziektekostenverzekering

Let op Een aanvraag voor geneeskundige revalidatie kan ook worden ingediend bij een socialeverzekeringskantoor voor doorzending naar de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij.

Aanvraagformulier om te downloaden

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden: Aanvraag medische revalidatie

De ingevulde aanvraag kan naar de verantwoordelijke socialezekerheidsinstantie (ziektekosten-, pensioen- of ongevallenverzekeringskantoor) worden gestuurd of persoonlijk worden ingeleverd bij een van de servicepunten.

Afwijzing van een aanvraag

Als een revalidatieaanvraag wordt afgewezen, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend bij een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid van de patiënt of bij een hernieuwde ziekte. De medische beoordeling wordt uitgevoerd door de respectieve verzekeringsmaatschappij (pensioen-, ongevallen- of ziektekostenverzekeraar). De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing op de aanvraag. Als een aanvraag voor geneeskundige revalidatie wordt afgewezen, geeft de verantwoordelijke verzekeraar hiervan ook de redenen op.

Hoe worden de kosten gedekt?

Als de sociale verzekering het revalidatieverblijf goedkeurt, dekt het ook een groot deel van de kosten. Bij geneeskundige revalidatiemaatregelen wordt afhankelijk van het inkomen een aanvullende uitkering door de verzekerde voorzien. Dit is gebaseerd op het maandelijks bruto inkomen van de verzekerde of de pensioenontvanger.

Opmerking In het geval van bijzondere beschermingsbehoeften (bijv. Ontvangers van compensatietoeslagen), kan de verzekerde of pensioenontvanger op verzoek worden vrijgesteld van de aanvullende betaling.

Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdragen vindt u op: www.sozialversicherung.at.

Reis- en transportkosten

Reis- en transportkosten worden onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Informeer bij de voor u verantwoordelijke instantie voor sociale zekerheid.

Populair per onderwerp