Behandelingstoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Inhoudsopgave:

Behandelingstoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden
Behandelingstoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Video: Behandelingstoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden

Video: Behandelingstoepassing - Daar Moet U Rekening Mee Houden
Video: Gevolgen straling + stralingsdosis en afvalverwerking 2023, Juni-
Anonim

Aanvraag voor een kuurverblijf

Heeft uw rug de hele tijd pijn of heeft u problemen met de bloedsomloop? Afhankelijk van de intensiteit van de symptomen kan een behandeling worden aanbevolen door de arts. Dit is vaak het geval wanneer een dreigende ziekte kan worden voorkomen of vermeden of er een risico bestaat dat een bestaande ziekte verergert. Een klassiek voorbeeld van een verblijf in een spa met de indicatie van het bewegingsapparaat zijn patiënten met grote gewrichtsproblemen veroorzaakt door slijtage of verkeerde belasting…

navigatie

  • Lees verder
  • meer over het onderwerp
  • Advies, downloads & tools
  • Hoe meld ik me aan?
  • Kan ik het kuuroord zelf kiezen?
  • Wie is verantwoordelijk voor kuurverblijven?
  • Hoe vaak kan een kuurverblijf worden aangevraagd?
  • Hoe lang is een goedgekeurde spa-aanvraag geldig?
  • Hoe worden de kosten gedekt?

Hoe meld ik me aan?

In principe kunnen alle sociaal verzekerden een kuurverblijf aanvragen. Aangezien een verblijf in een kuuroord een vrijwillige dienst is die wordt verleend door de socialezekerheidsinstantie, bestaat er echter geen wettelijk recht op. Een aanvraag is vereist voor een verblijf in de spa. De aanvraag wordt gedaan via de behandelende arts. De arts moet altijd een gedetailleerde diagnose stellen, zodat de meest geschikte vorm van verblijf (juiste indicatie, kuuroord) kan worden bepaald.

De aanvraag voor verblijf in het kuuroord wordt ter beoordeling voorgelegd aan de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij (pensioen- of ziektekostenverzekering). Als de sociale zekerheid de aanvraag goedkeurt, worden de afspraken voor de kuur rechtstreeks gemaakt door de erkende kuurvoorziening. Het vereiste aanvraagformulier kan worden gedownload van de sociale verzekeringswebsite of is verkrijgbaar bij de contractpartners van de zorgverzekeraar (artsen) of kan rechtstreeks worden aangevraagd bij de verantwoordelijke zorgverzekeraars.

Het indienen van de aanvraag

De ingevulde aanvraag kan naar de verantwoordelijke sociale verzekeringsmaatschappij (ziektekosten- of pensioenverzekeraar) worden gestuurd of persoonlijk worden ingeleverd bij een servicepunt. Na indiening van de aanvraag wordt door de verzekeringsmaatschappij nagegaan of bepaalde verzekeringswetten en medische eisen voor vergoeding van kosten gegarandeerd zijn. De verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij zal u schriftelijk informeren over de beslissing om een verblijf in de spa aan te vragen. Zodra de bevoegde sociale verzekeringsinstantie een verblijf in een kuuroord heeft goedgekeurd en aangevangen, geldt dit volgens de wet als arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.

Let op Het is mogelijk om aanvragen in te dienen bij elke socialeverzekeringsmaatschappij - ook als een andere verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk verantwoordelijk is. In dat geval wordt de aanvraag doorgestuurd naar de verantwoordelijke verzekeraar ("Allsparenservice").

Kan ik het kuuroord zelf kiezen?

De verzekerde kan in principe niet zelf de plaats van het kuuroord kiezen. In de regel proberen de sociale zekerheidsinstanties rekening te houden met bepaalde verzoeken.

Let op De sociale zekerheid moet een contractuele relatie hebben met de gewenste instelling en de instelling moet de bijbehorende therapieën aanbieden met de voorgeschreven kwaliteit voor de aangegeven indicatie.

Wie is verantwoordelijk voor kuurverblijven?

Verschillende sociale verzekeringsmaatschappijen (ziektekosten- of pensioenverzekeringen) zijn verantwoordelijk voor het verblijf in de spa. Een bepaald verzekeringslidmaatschap is vereist. In wezen de verantwoorde pensioenverzekering voor werknemers en ontvangers van een tijdelijk arbeidsongeschiktheids-, arbeids- of arbeidsongeschiktheidspensioen en de betreffende zorgverzekeraar voor meeverzekerde nabestaanden en ontvangers van een ouderdomspensioen.

Hoe vaak kan een kuurverblijf worden aangevraagd?

Een kuurverblijf kan maximaal tweemaal binnen vijf jaar worden aangevraagd indien dit medisch noodzakelijk is. Frequenter gebruik is alleen mogelijk als er “speciale medische rechtvaardiging” is (bijv. MS-patiënten met frequente recidieven of patiënten met spondylitis ankylopoetica na medische noodzaak).

Na afwijzing van een aanvraag voor het toekennen van een kuurverblijf, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend in geval van een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid van de patiënt of een hernieuwde ziekte. De medische keuring wordt uitgevoerd door de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Hoe lang is een goedgekeurde spa-aanvraag geldig?

De goedkeuring van een kuuroordaanvraag is in principe twaalf maanden geldig. Dit betekent dat u binnen een jaar na de datum van goedkeuring met de kuur moet beginnen - anders vervalt de goedkeuring.

Hoe worden de kosten gedekt?

Aangezien er geen wettelijk recht op genezing bestaat, zijn de sociale zekerheidsinstanties niet verplicht om het verblijf bij de genezing te financieren. Als de sociale verzekeringsmaatschappij het verblijf in de spa goedkeurt, dekt deze ook een groot deel van de kosten. Afhankelijk van het inkomen betaalt de patiënt een eigen risico.

Let op Aangezien een verblijf in de spa wordt beoordeeld als arbeidsongeschiktheid door ziekte, heeft u als werknemer recht op doorbetaling van de maatschappij of op een ziektewet van de voor u verantwoordelijke zorgverzekeraar.

Aftrekbaar

Voor de genezing moet een eigen risico worden betaald, dat afhankelijk is van het maandelijks inkomen. Meer informatie over het eigen risico of de vrijstelling vindt u op de socialezekerheidswebsite.

Zijn de kosten van een begeleider gedekt?

Indien medisch noodzakelijk, is het mogelijk om iemand te vragen om de kuur te begeleiden. Informeer rechtstreeks bij de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij of de verblijfkosten van een begeleider worden vergoed.

Populair per onderwerp