Psychologische Controle

Inhoudsopgave:

Psychologische Controle
Psychologische Controle

Video: Psychologische Controle

Video: Psychologische Controle
Video: استراتيجيات ومهارات لتطلق قواك الخفية لتحقيق النجاح الكتاب المسموع أقصى انجاز براين تريسي 2023, Juni-
Anonim

Het psychologische rapport

Psychologische rapporten worden gebruikt voor een breed scala aan vragen, bijvoorbeeld het verduidelijken van de effecten van lichamelijke ziekten op de prestaties, het verkrijgen van een wapenbezitkaart, verkeerspsychologische of andere vragen …

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Wie stelt psychologische rapporten op?
 • Wat is het verschil tussen psychologische bevindingen en meningen van experts?
 • Kwaliteitscriteria en principes van een psychologisch rapport
 • Soorten psychologische rapporten
 • Wie kan een deskundig advies laten uitvoeren?
 • Aan wie kan ik vragen?
 • Hoe worden de kosten gedekt?

Wie stelt psychologische rapporten op?

Klinisch-psychologische rapporten worden uitsluitend opgesteld door klinisch psychologen, gezondheidspsychologische rapporten door gezondheidspsychologen. De "Richtlijn voor het opstellen van klinisch-psychologische en gezondheidspsychologische bevindingen en rapporten" (2012) van het ministerie van Volksgezondheid moet worden beschouwd als een zogenaamde zorgstandaard voor deze rapporten.

Wat is het verschil tussen psychologische bevindingen en meningen van experts?

De meningen van deskundigen moeten conceptueel worden onderscheiden van de bevindingen. Klinisch-psychologische of gezondheidspsychologische bevindingen (of rapporten) vertegenwoordigen de resultaten van een klinisch-psychologisch of gezondheidspsychologisch onderzoek en zijn gebaseerd op een overeenkomstige vraag of een vermoedelijke diagnose.

Klinisch-psychologische en gezondheidspsychologische rapporten beantwoorden duidelijk en sluitend nauwkeurig gedefinieerde vragen uit de klinische of gezondheidspsychologie. Dit gebeurt op basis van een bevraagde bevinding, de specialistische kennis (inclusief de huidige stand van het onderzoek) en de beroepservaring en weerspiegeling van alledaagse ervaringen. De beoordeling dient de opdrachtgever als basis voor besluitvorming.

Kwaliteitscriteria en principes van een psychologisch rapport

Om psychologische rapporten te produceren, hebben experts speciale expertise nodig over de betreffende kwestie. Je moet de laatste wetenschappelijke kennis als leidraad gebruiken. Deskundigen moeten neutraal, onpartijdig en onafhankelijk zijn en transparant handelen. Er moeten geschikte testprocedures worden gebruikt om een zo volledig mogelijke verzameling van informatie mogelijk te maken. Er moet aandacht worden besteed aan de redelijkheid voor de patiënt. Het resultaat van het rapport moet begrijpelijk en sluitend zijn.

Bovendien moet vanaf het begin worden verduidelijkt en overeengekomen dat de feiten in verband met de melding geen geheimen zijn volgens de geheimhoudingsplicht en dat ze worden gecommuniceerd aan een bepaalde groep mensen. Alle bevindingen die niet relevant zijn voor het opstellen van het rapport dienen echter vertrouwelijk te worden behandeld.

Soorten psychologische rapporten

De volgende rapporten zijn mogelijk:

 • Mening van de rechtbank,
 • Privétaxatie,
 • Deskundige adviezen voor bestuursorganen,
 • Adviezen van deskundigen (in opdracht van een partij bij het geschil) en
 • Toprapport (in het geval van tegenstrijdige rapporten).

Wie kan een deskundig advies laten uitvoeren?

Deskundigenadviezen kunnen in principe door iedereen worden gevraagd (particulieren, rechtspersonen, bestuursorganen, rechtbanken). Psychologische rapporten brengen empirische waarden voor beslissingen over. De beslissing hierover wordt echter door de opdrachtgever genomen, niet door de deskundige.

Aan wie kan ik vragen?

 • De lijst met klinisch psychologen en de lijst met gezondheidspsychologen bieden een algemene zoekopdracht.
 • De Beroepsvereniging van Psychologen (BÖP) biedt op haar website meer informatie over beëdigde en gerechtelijke deskundigen in de psychologie.
 • Gerechtsdeskundigen zijn te vinden op de lijst van gerechtsdeskundigen en gerechtstolken van de gerechtelijke autoriteiten. De belangrijkste vereniging voor gerechtelijke deskundigen biedt een online zoekopdracht aan.

Hoe worden de kosten gedekt?

De opdrachtgever moet de prijs betalen voor het opstellen van het deskundig advies. Het is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de benodigde tijd, de afgelegde afstand, de reikwijdte van de vragen en het expertoordeel.

Populair per onderwerp