Psychotherapeutisch Rapport

Inhoudsopgave:

Psychotherapeutisch Rapport
Psychotherapeutisch Rapport

Video: Psychotherapeutisch Rapport

Video: Psychotherapeutisch Rapport
Video: PSYCHOTHERAPEUTISCHE SCHULEN - 2023, Juni-
Anonim

Het psychotherapeutische rapport

Psychotherapeutische rapporten zijn gebaseerd op psychotherapeutische en wetenschappelijke principes en omvatten het onderzoek en de beoordeling van psychosociale en / of psychosomatische veranderingen in gedrag en lijden. Ze kunnen niet alleen de behandeling van ziekten omvatten, maar ook preventieve gezondheidszorg of maatregelen ter bevordering van de gezondheid. Het psychotherapeutisch rapport beoogt een specifieke vraag vanuit psychotherapeutisch perspectief te verhelderen door middel van psychotherapeutische diagnostiek en assessment. De rapporten zijn opgesteld door experts …

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Verschil tussen bevinding en deskundig advies
 • Kwaliteitscriteria en principes van een psychotherapeutisch rapport
 • Soorten expertise
 • Wie kan een deskundig advies laten uitvoeren?
 • Wanneer wordt een psychotherapeutisch rapport opgesteld?
 • Aan wie kan ik vragen?

Verschil tussen bevinding en deskundig advies

Bevindingen en rapporten worden vaak door elkaar gehaald. Vastgestelde feiten worden vastgelegd in een bevinding. Experts voor expertmeningen verzamelen bevindingen en trekken ook conclusies op basis van speciale specialistische kennis. Deze moeten zorgvuldig worden overwogen en gerechtvaardigd. Het uitgebreide rapport moet de gestelde vragen in belangrijke details beantwoorden. Het psychotherapeutische rapport dient uniform gestructureerd, duidelijk van opzet en coherent en begrijpelijk te zijn.

Kwaliteitscriteria en principes van een psychotherapeutisch rapport

Er is geen juridische definitie van een deskundige. De expertrichtlijn van de BMSGPK (criteria voor het opstellen van expertmeningen door psychotherapeuten) specificeert echter criteria voor de voorbereiding van expertmeningen door psychotherapeuten en voor hun kwalificaties. De deskundige levert gewetensvol zijn / haar verworven kennis en vaardigheden in de erkende wetenschappelijk-psychotherapeutische methoden in de vorm van professionele beoordeling van de feiten en prognostische beoordelingen met betrekking tot de toepassing van de methoden vanuit een professioneel oogpunt.

Deskundig, neutraal, objectief, onafhankelijk

Deskundigen moeten vanwege hun opleiding / bijscholing en ervaring beschikken over bijzondere kennis (kunde) op een bepaald vakgebied. Daarnaast zijn neutraliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid vereiste criteria voor het aanstellen van een deskundige. Psychotherapeutische rapporten bij kinder- en jeugdpsychotherapie kunnen alleen worden opgesteld door deskundigen die gekwalificeerd zijn volgens de BMSGPK-richtlijnen voor psychotherapeutisch werk bij zuigelingen, kinderen en adolescenten.

Iedere psychotherapeut die op de lijst van psychotherapeuten van de BMSGPK staat, kan in ieder geval worden aangesteld als deskundige in de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Wet deskundigen en tolk voorziet in een gerechtelijke certificeringsprocedure voor deskundig werk in de rechtbank. Psychotherapeutische verslaggevers moeten onpartijdig zijn om objectieve conclusies te kunnen trekken. Dienovereenkomstig mogen er geen redenen zijn voor absolute vooringenomenheid (bijvoorbeeld gezinsrelatie / partnerschap, voortdurende psychotherapie met de cliënt of de te beoordelen persoon). Zogenaamde relatieve vooringenomenheid kan leiden tot twijfels over de onpartijdigheid van de beoordelaar (bijv. Zakelijke relaties, vriendschappen) en moet worden vermeden.

De psychotherapiewet verplicht psychotherapeuten tot geheimhouding over alle geheimen die hen bij de uitoefening van hun beroep worden toevertrouwd. De geheimhoudingsplicht geldt in het algemeen voor elke andere persoon of instelling. Daarom moet vanaf het begin van het rapport duidelijk worden gemaakt dat informatie moet worden ingewonnen en doorgegeven bij het opstellen van het rapport. De overeenkomst tussen de beoordelaar en de te beoordelen persoon moet ook zodanig zijn dat de inhoud van de beoordeling niet als geheim wordt beschouwd, aangezien deze wordt doorgegeven aan een bepaalde groep mensen. De toestemming van de patiënt is vereist, die afziet van zijn aanspraak op geheimhouding. Alle bevindingen die niet relevant zijn voor het opstellen van het rapport,moet echter vertrouwelijk worden behandeld.

Soorten expertise

De volgende rapporten zijn mogelijk:

 • Mening van de rechtbank,
 • Privétaxatie,
 • Deskundige adviezen voor bestuursorganen,
 • Adviezen van deskundigen (in opdracht van een partij bij het geschil) en
 • Toprapport (in het geval van tegenstrijdige rapporten).

Wie kan een deskundig advies laten uitvoeren?

Deskundigenadviezen kunnen in principe door iedereen worden gevraagd (particulieren, rechtspersonen, bestuursorganen, rechtbanken). Psychotherapeutische rapporten brengen empirische waarden voor beslissingen over. De beslissing hierover wordt echter door de opdrachtgever genomen, niet door de deskundige.

Wanneer wordt een psychotherapeutisch rapport opgesteld?

Afhankelijk van de vraag worden psychotherapeutische rapporten opgesteld op een groot aantal verschillende gebieden (economie, geneeskunde, psychologie, enz.). Gebieden waar psychotherapeutische kwesties moeten worden opgehelderd, zijn essentieel. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld voogdijkwesties (bijv. Vragen over voogdij), psychotherapeutische vragen in de context van werkbekwaamheid, enz. Psychotherapeutische rapporten kunnen parallel of onafhankelijk van medische, klinisch-psychologische of gezondheidspsychologische rapporten worden uitgevoerd. Een beoordeling van het succes of falen van psychotherapeutische activiteiten en van de wetenschappelijke basis van psychotherapeutische scholen of individuen is uitsluitend de taak van psychotherapeuten.

Aan wie kan ik vragen?

Een algemene zoekopdracht voor psychotherapeuten kan worden uitgevoerd met behulp van de bijbehorende lijstzoekopdracht van de BMSGPK. ÖBVP (Oostenrijkse federale vereniging voor psychotherapie) en VÖPP (vereniging van Oostenrijkse psychotherapeuten) bieden ook informatie voor het zoeken naar experts.

Gerechtsdeskundigen zijn te vinden op de lijst van gerechtsdeskundigen en gerechtstolken van de gerechtelijke autoriteiten. De belangrijkste vereniging voor gerechtelijke deskundigen biedt ook een online zoekopdracht aan.

Hoe worden de kosten gedekt?

De opdrachtgever moet de prijs betalen voor het opstellen van het deskundig advies. Het is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de benodigde tijd, de afgelegde afstand, de reikwijdte van de vragen en het expertoordeel.

Populair per onderwerp